Debattinnlegg av Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen og Marit Røyneberg, Daglig leder i Foreningen for brystkreftopererte.

Fredag mottok helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen rapporten som anbefaler hvordan og når norske kvinner i fremtiden skal kunne få rekonstruksjonsbehandling etter brystkreft. Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte har vært med i arbeidsgruppen. Vi mener rapporten gir krystallklare råd til ministeren om hvordan rekonstruksjon skal bli en selvfølgelig del av brystkreftbehandlingen.

Men ingenting er vunnet før rådene blir til handling. Fra en brystkreftopererts ståsted er det viktig å understreke arbeidsgruppens viktigste anbefaling - rekonstruksjon er nå blitt en del av et helhetlig behandlingsforløp og dermed kvalifiserer inngrepet til prioritert helsehjelp. Dersom en brystkreftpasient ikke får rekonstruksjon innen et forsvarlig tidsrom skal hun ha klageadgang etter pasient- og rettighetsloven. Rapporten anbefaler å gi rekonstruksjon innen 1-2 år etter avsluttet tilleggsbehandling.

Rapporten anbefaler også en nødvendig omlegging og modernisering av rekonstruksjonsmetodene i Norge. Med erfaringer fra England og Sverige vil fremtidens brystkreftbehandling i enkelte tilfeller være å tilby nytt bryst i det man fjerner kreften. I tillegg vil nye metoder muliggjøre at flere får brystbevarende operasjoner.

I dag venter om lag 1400 kvinner på nytt bryst etter kreftbehandling. Noen har ventet over 8 år. Det er helt uakseptabelt. For å gjøre plass til fremtidige rekonstruksjoner må dagens kø avvikles, og dette skal tas tak i umiddelbart. En forutsetning for å kunne lykkes er at sykehusene får tilført økonomiske midler og nok personell til å håndtere rekonstruksjoner. Som rapporten påpeker er tilgjengelig operasjonskapasitet viktigste begrensing for å kunne gjøre rekonstruksjoner raskere enn i dag. Dersom det offentlige selv ikke klarer å avvikle køen snarest, må private sykehus benyttes.

Helseministeren har fått anbefalingene hun ventet på, og lovet oppstart allerede denne uken. Etter mange års arbeid for å bedre vilkårene for rekonstruksjon imøteser Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte regjeringens lovnader om å gi kvinner et verdig tillegg i brystkreftbehandlingen.