Representantskapet (nå Landsmøtet) vedtok i april 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som skulle se på lokalforeningenes arbeid i fremtiden. Denne arbeidsgruppa har videre utarbeidet en rapport, som nå sendes ut på høring. Arbeidsgruppas oppdrag og bakgrunn for arbeidet er beskrevet i rapportens første kapittel. 

I forbindelse med høringen, arrangerer Brystkreftforeningen informasjonsmøter åtte steder i Norge. Møtene er et tilbud til lokalforeningene og likepersoner, og vi oppfordrer også enkeltmedlemmer tilknyttet lokalforeninger til å delta på møtene. Her gis en muntlig presentasjon av rapporten og anledning til å stille spørsmål.