Brystkreftforeningen deltok med styreleder Ellen Harris Utne, styremedlem Bente Godtlibsen og varamedlem Greta Garnes. 

Styreleder fikk æren av å sitte i et panel og holde et innlegg på 20 minutter om «Life after Cancer treatment».

Les mer om konferansen her