Konferansen samlet totalt 150 deltagere. En stor gruppe på 74 norske representanter fra hele landet hadde tatt turen til sagaøya, sammen med deltagere fra alle de andre nordiske landene, Sverige, Danmark, Finland og Færøyene. Fra Hovedstyret i Brystkreftforeningen var vi tre medlemmer som reiste.

Fredag 16. var det mottagelse i Reykjavik Rådhus, med kanapeer og forfriskninger. Lørdag 17. var det tett program, med mange dyktige forelesere og spennende innlegg. Før lunsj var det fokus på brystkreft og arv, som også er tema for årets Rosa sløyfe-aksjon. Noen av de fremste forskerne i verden på BRCA-mutasjoner la frem det nyeste på forskningsfronten. Det ble tatt opp både etiske og praktiske dilemmaer omkring gentesting på BRCA-mutasjoner.

Islandske forskere har kartlagt mer eller mindre hele den islandske befolkningen genetisk, og sitter på store mengder informasjon om hvem som er i risikogrupper for å utvikle kreft. Utfordringen de står overfor nå er hvordan de skal forvalte informasjonen riktig.

En amerikansk lege og forsker, Susan Domchek, snakket en del om den kommersielle delen av gentesting. I USA er det et stort antall firmaer som tilbyr gentesting. Ny teknologi gjør det raskere å analysere gentestene, og det finnes et utall ulike genfeil en kan teste på. Problemet er også her at man får mye informasjon, men som en egentlig ikke vet hvordan man skal anvende til pasientenes beste. Alle foreleserne som snakket var mer eller mindre samstemte om at gentesting er spennende og nyttig, men at det samtidig reiser mange etiske dilemmaer en nok kommer til å få store diskusjoner rundt i fremtiden. 

75 norske kvinner deltok på Nordisk konferanse på Island i september. 

Etter lunsj lørdag var det fokus på rehabilitering og livet etter brystkreft. Vi fikk høre en gripende historie fra en islandsk småbarnsmor som fremdeles var under behandling.

Den danske kreftforeningen, Kræftens Bekæmpelse, presenterte sin versjon av Vardesenter, "Livsrum", og vi fikk også høre om den islandske varianten, "Ljosid". Både den islandske og den danske måten å drive sentrene på var svært like den norske varianten. De hadde fokus på rehabilitering, likepersonsarbeid, veiledning og gruppediskusjoner. Som her hjemme var det både profesjonelle og frivillige representert på sentrene.

Lørdag kveld ble dagen avrundet med bankett og underholdning.

Søndag avsluttet konferansen med en presentasjon av brystkreftforeningene i de ulike landene fra alle de nordiske lederne. Stafettpinnen ble gitt videre til Færøyene, som da blir arrangør av Nordisk Brystkreftkonferanse i 2018.

Etter at det fastlagte programmet var over på søndag, var vi så heldige å få være med på en fantastisk utflukt på sagaøya. Vi besøkte Alltinget, Gullfoss og Geysir. Det islandske landskapet er spektakulært vakkert, og byr på naturopplevelser en ikke finner noe annet sted i verden.

Vi tar med oss hjem inntrykk og erfaringer fra en lærerik og spennende konferanse med mye nyttig informasjon- og kunnskapsutveksling, og gleder oss til ny konferanse på Færøyene om to år.

På vegne av Hovedstyret
Mona Tandberg, Veronica Frantzen og Tove Ersland Aae.