Tidlig på 2000-tallet fikk noen kvinner tilbud om å opereres i utlandet. Frem til begynnelsen av 2009 fikk noen operert inn silikonimplantater ved private klinikker. I dag vokser køen med over 300 kvinner hvert år, og den lengste ventetiden vi kjenner til er over syv år. En konferanse i Milano på senhøsten 2011, hvor brystkreftrammede og ansatte i brystkreftforeninger fra hele Europa var samlet, overrasket delegasjonen fra Norge med å fortelle om hvordan situasjonen er. For dem var ventetid ukjent og rekonstruksjon handlet om hvorvidt man ønsket rekonstruksjon og når man eventuelt var klar for det. Hva er det som gjør at helseforetakene ikke klarer å møte rekonstruksjonsbehovet til norske kvinner? Er det blitt slik at rekonstruksjon har blitt en kamp om tid og ressurser, fremfor å handle om kvinnens individuelle valg etter en alvorlig diagnose?

nyhet rekonstruksjon

Det jobbes både politisk og faglig med rekonstruksjon denne vinteren, og FFB deltar aktivt på begge arenaer. For å sikre kjennskap og press på saken, har FFB også de siste månedene oppsøkt de ulike politiske partiene. Her har vi møtt stor forståelse og respekt for saken vår.

FFB vil oppdatere saken fortløpende. 16.februar gir Helse- og omsorgskomiteen sin innstilling til Stortinget om forslaget om å sikre brystkreftpasienter innen 6 måneder. 1.mars kommer saken opp i Stortinget. Sist men ikke minst, avleverer arbeidsgruppen i Helsedirektoratet sin rapport til departementet hvor de skisserer hvordan man skal klare å løse de store ventelistene og skape et bærekraftig tilbud i fremtiden for alle brystkreftrammede.

Les FFBs høringsinnspill til Helse- og omsorgskomiteen
Les mer om FFBs politiske arbeid og rekonstruksjon
Marianne og FFB i media 1
Marianne og FFB i media 2