I dag behandles kvinner som får brystkreft med operasjon, strålebehandling og i de fleste tilfeller cellegift. Men ny kunnskap viser at mange kvinner ikke hadde trengt all denne behandlingen. Noen av pasientene ville blitt helt friske med mindre behandling. Utfordringen er at vi ikke vet hvilke av pasientene som trenger den ekstra behandlingen.


 Mer forskning på bedre diagnostisering vil føre til at flere får personlig tilpasset kreftbehandling.

– Vi ønsker at kreftbehandlingen skal gi maksimal effekt, og minst mulig bieffekt. Dette vil spare mange kreftpasienter for varige bivirkninger og sørge for riktigere bruk av ressurser i kreftbehandlingen, sier styreleder Tone Holsbøe i Brystkreftforeningen og generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år.
Brystkreftforeningen og Kreftforeningen står sammen om Rosa sløyfe-aksjonen i Norge, som har blitt arrangert siden 1999. Målet med aksjonen er:

  • å vise solidaritet med de som rammes
  • å øke kunnskapen om brystkreft
  • å samle inn penger til forskning og andre brystkreftrelaterte prosjekter


Gjennom hele oktober farges Norge rosa ved hjelp av mange tusen støttespillere. Flere kjente bygg i Norge få rosa belysning, som blant annet Holmenkollen, og en rosa informasjonsbuss vil reise rundt i landet og besøke 47 steder i løpet av oktober.
– Vi oppfordrer alle til å bære en rosa sløyfe i oktober, og vise sin solidaritet med brystkreftrammende, sier Holsbøe og Ryel.


Nye brystkrefttall: 

  • Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner med 2 850 nye årlige tilfeller. Det betyr at brystkreft utgjør 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner.
  • 1 av 12 kvinner i Norge utvikler brystkreft i løpet av livet.
  • Antall kvinner som overlever brystkreft er økende. I følge Kreftregisteret lever 88 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen.
  • Det lever 35 914 kvinner i Norge som har eller har hatt brystkreft.
  • 13 menn fikk brystkreft i 2010


For mer informasjon, kontakt:
Eva Michelsen Ekroll, pressekontakt Brystkreftforeningen, telefon 995 55 684
Astrid Bismo, pressekontakt i Kreftforeningen, telefon 917 13 857

Se www.rosasloyfe.no for mer informasjon om årets Rosa sløyfe-aksjon.


Tekst i word format