Heldigvis er det også flere som overlever, takket være avansert og persontilpasset behandling. Derfor går pengene fra årets Rosa sløyfe-aksjon til forskning på dette feltet.

– Før fikk alle med brystkreft den samme behandlingen. I dag vet vi at kreftsvulster er like ulike som oss mennesker, og at en behandling som kan redde livet til noen, ikke fungerer hos andre. Vi trenger mer forskning på kreftsvulster for å kunne forutsi hva som vil hjelpe den enkelte pasient, forteller styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

Styreleder Ellen Harris Utne i Brystkreftforeningen.

Færre senskader

Mens noen brystkreftpasienter må ha operasjon, cellegift, stråling og hormoner for å bli friske, kan en operasjon være nok for andre.

– 1 av 3 brystkreftpasienter får smertefulle senskader etter kreftbehandling, og mye av dette kunne vært unngått dersom behandlingen var mer tilpasset den enkelte. Mer skånsom og treffsikker behandling vil føre til mindre bruk av cellegift og dermed gi færre senskader, forklarer Ingrid Stenstadvold Ross, som er generalsekretær i Kreftforeningen.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.