- Dette er takket være et enormt engasjement fra det norske folk. Vi gleder oss til å se resultatene av denne forskningen i fremtiden, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Midlene som ble det ut torsdag, er inntektene fra Rosa sløyfe-aksjonen i 2015. Da var hovedtema “Å leve med uhelbredelig kreft”. Totalt fire forskningsprosjekter får støtte (se oversikt over prosjektene lenger den i artikkelen).

To av forskningsprosjektene skal se på metoder som kan gjøre behandlingen mer effektiv, og retter seg mot henholdsvis immunterapi og ny behandlingsformer ved brystkreft med spredning til hjernen. 

- Ved å støtte denne typen klinisk forskning, kan Rosa sløyfe bidra til at flere får bedre liv og lever lenger med sykdommen sin, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ester-Johanne Sande.

Forskning tilknyttet livskvalitet

For første gang har Rosa sløyfe hatt to parallelle utlysninger. I tillegg til å prioritere klinisk forskning med drøyt 15,8 millioner, gir aksjonen også støtte til to forskningsprosjekter relatert til livskvalitet, eller "pasientforløp og helsetjenesteforskning" som det heter i utlysningen. Et av disse prosjektene dreier seg om arbeidsliv etter brystkreft.

- Vi vet at det å komme tilbake i jobb etter en brystkreftdiagnose, er en viktig del av prosessen med å ta hverdagen tilbake. Dersom vi kan finne nye tiltak som reduserer risikoen for å havne utenfor arbeidslivet, vil det bety mye for de som rammes, sier Ryel.

Det andre prosjektet skal se på muligheten for unge kvinner til å bli gravide uten økt risiko for tilbakefall etter en brystkreftdiagnose. 

Grundig evaluering

Det er styret i Rosa sløyfe som avgjør hvilke forskningsprosjekter som tildeles støtte. Vedtaket gjøres etter en grundig evaluering og anbefaling fra internasjonale forskere.

Rosa sløyfe-aksjonen i Norge er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftberørte, øke kunnskapen om sykdommen og gi støtte til brystkreftforskning og andre brystkreftrelaterte prosjekter.

Siden 1990 har Rosa sløyfe bidratt med mer enn 160 millioner til brystkreftsaken.

Disse prosjektene får støtte

• Prosjektleder Anna Sætersdal, Oslo Universitetssykehus, tildeles 1,4 millioner kroner til et forskningsprosjekt som ser på muligheten for et avbrudd i behandlingen for at unge kvinner med brystkreft skal kunne bli gravide uten risiko.

– Dette er en studie vi i Norsk Brystcancergruppe anser som svært viktig. Unge brystkreftdiagnostiserte kan av ulike grunner ikke ha dannet familie når de får diagnosen. Med hormonbehandling i ti år blir også muligheten til å danne familie med barn redusert på grunn av denne lange behandlingstiden. Vi vil se på om det er trygt med avbrudd i behandlingen for å bli gravid. Vi er veldig takknemlige for dette forskningsbidraget, sier Sætersdal.

• Prosjektleder Harald Engan, LHL-klinikkene Røros, tildeles 2 760 000 kroner til et forskningsprosjekt som ser på hvordan en brystkreftdiagnose påvirker mulighetene i arbeidslivet.

– I dette forskningsprosjektet skal vi se på arbeidslivsdeltagelse for brystkreftdiagnostiserte, men også for andre krefttyper. Vi vil se på hvordan en diagnose påvirker deltagelsen i arbeidslivet, og hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere risikoen for å falle utenfor. Vi lover å benytte de tildelte forskningsmidlene fra Rosa sløyfe godt. Vi skal ta med oss energien fra aksjonen og inne i prosjektet, sier Engan.

• Prosjektleder Jon Amund Kyte, Oslo Universitetssykehus, tildeles 10 millioner kroner for et forskningsprosjekt som skal se på bruk av immunterapi i kombinasjon med andre behandlingsmetoder med mål om mer effektiv behandling.

–  Målet med prosjektet er å bringe immunterapi inn i behandlingen for brystkreft, og gjøre behandlingen mer effektiv. Det er all grunn til å være takknemlig for dette forskningsbidraget fra Rosa sløyfe. Her er det folk som har gitt av egne penger for å støtte brystkreftsaken og forskning. Det gir både en følelse av forpliktelse, men er også en stor inspirasjon, sier Kyte.

• Prosjektleder Stein Kaasa, Oslo Universitetssykehus, tildeles 5 840 000 kroner for et forskningsprosjekt som skal finne mer målrettede behandlingsmetoder for brystkreftpasienter med spredning til hjernen.

–  Brystkreft er en sykdom som i stor grad har blitt en kronisk sykdom der den ikke kan helbredes. Mange lever lange og gode liv med brystkreft. Målet for dette prosjektet er å se på nye muligheter for strålebehandling hos brystkreftdiagnostiserte som har fått spredning til hjernen. I prosjektet vil vi også finne ut hvordan diagnosen påvirkere pasienten og familien. Det handler både om diagnosen, men også situasjonen. Jeg vil si tusen takk til Kreftforeningen, Brystkreftforeningen og Rosa sløyfe for innsatsen og engasjementet dere viser. Dette er viktig, sier Kaasa.