– Dette er takket være et enormt engasjement fra det norske folk. Vi gleder oss til å se resultatene av forskningen i fremtiden, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Tirsdag 24. oktober deler Rosa sløyfe-aksjonen ut inntektene fra 2016. Under fjorårets aksjon var arvelig brystkreft hovedtema.  

– Tross mye ny kunnskap om arvelig brystkreft de siste årene, er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål. Vi trenger mer forskning slik at de som er berørt av arvelig brystkreft kan få enda bedre oppfølging og mer sikre svar enn i dag. Dette er vi glade for å kunne bidra til, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ester-Johanne Sande.

Fem prosjekter får støtte
Totalt fem forskningsprosjekter får nå støtte. To av prosjektene skal se på persontilpasset behandling for pasienter med arvelig brystkreft, to av prosjektene dreier seg om helsetjenesteforskning og ett skal forske på diagnostikk (se oversikt over prosjektene nederst).

– Det er en stor glede for oss å kunne bidra med millionsummer til flere prosjekter, sier Sande.

Blant prosjektene som tildeles midler er et forskingsprosjekt som skal utvikle en app til hjelp for pasienter som gjennomgår gentesting for mulig arvelig brystkreft. Håpet er at veiledningsverktøyet både kan effektivisere møtet med helsetjenesten og hjelpe brystkreftpasientene til å mestre livene sin på en bedre måte.

Ved Oslo Universitetssykehus skal prosjektleder Eli Marie Grindedal lede et forskningsprosjekt som har som mål å øke kapasiteten på genetisk testing. Det overordnede målet til prosjektet er å gi alle brystkreftpasienter som har krav på det mulighet til å ta en gentest, for dermed å forbedre behandlingen.

Betydelig totalsum
Det er styret i Rosa sløyfe som avgjør hvilke forskningsprosjekter som tildeles støtte. Vedtaket gjøres etter en grundig evaluering og anbefaling fra internasjonale forskere.

– Med fagfellevurderingen som ligger til grunn for tildelingen, kan både vi og alle som har støtte aksjonen være trygge på at midlene går til kvalitetssikrede forskningsprosjekter, sier Ryel.

Rosa sløyfe-aksjonen i Norge er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftberørte, øke kunnskapen om sykdommen og gi støtte til forskning og andre brystkreftrelaterte prosjekter.

Siden 1999 har Rosa sløyfe bidratt med mer enn 190 millioner til brystkreftsaken.

Disse prosjektene får støtte:

  • Prosjektleder Per Lønning, Universitetet i Bergen, tildeles 6 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som ser på mer målrettet terapi for pasienter med arvelig brystkreft. Prosjektet er en del av to pågående kliniske studier.
  • Prosjektleder Cathrine Bjorvatn, Haukeland, tildeles 3 799 000 kroner for et forskningsprosjekt som skal designe, implementere og evaluere nytten og tiltroen til en app. Appen utvikles for å assistere pasienter som gjennomgår gentesting for mulig arvelig brystkreft.
  • Prosjektleder Eivind Hovig, Oslo Universitetssykehus, tildeles 6 000 000 kroner for et prosjekt som skal levere en kunnskapsdatabase for videre utvikling av persontilpasset medisin for arvelig brystkreft.
  • Prosjektleder Marijke Van Ghelue, Universitetssykehuset Nord-Norge, tildeles 4 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som skal utføre genetisk analyse av 300 pasienter med bryst- og/eller eggstokkreft. Prosjektet vil danne en kunnskapsbase for bedre å kunne vurdere risiko og klinisk behandling for pasienter og deres pårørende.
  • Prosjektleder Eli Marie Grindedal, Oslo Universitetssykehus, tildeles 1 000 000 kroner til et forskningsprosjekt som har som mål å øke kapasiteten på genetisk testing. Det overordnede målet til prosjektet er å gi alle brystkreftpasienter som har krav på det mulighet til å ta en gentest, for dermed å forbedre behandlingen.