– Fra før er det kjent at alkoholdrikking øker faren for brystkreft, men nå har vi tatt for oss et stort nok antall røykere som ikke drikker til at vi kan si at røyking alene også øker risikoen, sier professor i forebyggende medisin ved UIT Norges Arktiske Universitet i Tromsø, Inger Torhild Gram, til VG.

Hun har ledet studien som hevder at kvinner som røyker minst 20 pakker sigaretter årlig, og har gjort det i mer enn fem år før de får sitt første barn, har 35-40 prosent større risiko for brystkreft enn de som ikke røyker. Denne risikoøkningen gjelder selv om de ikke drikker alkohol.

Konstituert daglig leder i Brystkreftforeningen, Eva Michelsen Ekroll, sier følgende om studien til VG:

– Vi vet jo at røyking er den viktigste enkeltstående risikofaktoren til mange typer kreft, men det er ny kunnskap for oss at røyking også øker faren for brystkreft. Jeg er likevel ikke overrasket, og jeg er kjent med at tidligere forskning har sett på dette. Derfor er jeg veldig glad for at man har fått konstatert det med et bredt og godt forskningsgrunnlag.

Du kan lese saken i sin helhet på VG Netts sider her.