-Vi i Brystkreftforeningen er  veldig glade for at årets Miss Norway, Susanne Næss Guttorm, vil være vårt ansikt utad. I tillegg til at hun er hjemmehørende i det samiske miljøet, representerer hun en veldig viktig gruppe, nemlig de unge pårørende.

Takknemlig for å bidra
-Kreftsaken er veldig viktig for meg. Jeg mistet min mor i kreft som 4-åring. Mitt håp er at ingen barn skal trenge å oppleve det jeg har opplevd, å miste en mor eller far av kreft. Hvis jeg kan bidra til at samiske kreftrammede, både syke og pårørende, får et bedre tilbud, så er jeg takknemlig, sier Næss Guttorm.

Årlig rammes ca 3300, herav omtrent 30 menn, av brystkreft i Norge. Brystkreftforeningen er blant de aller største pasientorganisasjonene med sine drøyt 16 000 medlemmer, men har lite eller ingen deltagelse og aktivitet i samiske områder.  

I lys av dette har Brystkreftforeningen invitert representanter fra samiske miljøer til et dialogmøte for å diskutere hva som er hensiktsmessige tiltak for å gi tilbud til brystkreftberørte samer.

Samisk nettverk?
Brystkreftforeningen har i dag egne nettverk for medlemmer under 45 år samt de med metastatisk brystkreft.
-Vi håper at dialogmøtet med Sametinget og Samisk legeforening kan gi oss innspill på hvorvidt et tilsvarende nettverk kan fungere for samiske brystkreftpasienter. Vi vet at brystkreft av mange oppleves som vanskelig, tabubelagt og sensitivt å snakke om. Kanskje kan det opprettes et eget samisk nettverk, fordi vi ser at gode arenaer for erfaringsutvikling, samtaler og støtte er viktig for de syke, sier styreleder i Brystkreftforeningen Ellen Harris Utne.
 

Møter Sametinget
Brystkreftforeningen møter Sametinget ved sametingspresident Aili Keskitalo og Samisk legeforening ved leder Maret Lajla Nedrejord til dialogmøte om samiske brystkreftberørte. Dette skjer i Kautokeino lørdag 8.september.

- Vi er glade for at både sametingspresident Aili Keskitalo og Samisk legeforening ser verdien av vårt initiativ og ønsker å møte oss. En dialog rundt dette håper vi kan resultere i gode, trygge tilbud, sier styrelederen.

- Brystkreft rammer også samiske kvinner og menn, derfor er jeg svært fornøyd med at Brystkreftforeningen tar initiativ til egne tiltak rettet mot samiske kreftpasienter og pårørende. Alvorlig sykdom er en stor belastning for både pasient og familie, og samiske brystkreftrammede kan ha behov for fora der de får kontakt med andre med samme språk- og kulturbakgrunn, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

En av de få samiske brystkreftrammede som åpent har fortalt om sin sykdom, er Susanne Elisabeth Siri. Også hun vil delta på dialogmøtet.