Kort tid etter at NRK.no satte fokus på helsepersonell som vegrer seg for sexprat, kan du i nyeste utgave av Athene lese om den offentlige ordningen i Norge som gir mulighet til å få utvalgte, seksuelle hjelpemidler gratis. 

I Athene 4/17 får du også vite mer om Under 45s landssamling tidligere i høst. Ordskyen på forsiden av utgaven beskriver deltagernes egen opplevelse av samlingen.

To av våre brukerrepresentanter forteller om sin deltagelse i nettverksmøtet til Regionalt nettverk for brystkreftforskning, og vi har dessuten snakket med en senioradvokat om et tema noen opplever tabubelagt, testamentariske gaver.

Dette og mer til finner du i Athene 4/17.

Du må være medlem i Brystkreftforeningen for å motta Athene. Bli medlem i foreningen her.