Brystkreftforeningen støtter opp under en ny gjennomgang av beslutningen gjort i 2015.Endringene vil ramme mange yrkesgrupper knyttet til Ullevål sykehus, og en oppsplittet organisering for blant annet traumebehandling kan svekke kvaliteten på behandlingen.

Mye har skjedd siden 2015, ikke minst er det mange sentrale faggrupper som ikke støtter beslutningen. Rolf Kåresen, tidligere sjeflege ved Oslo universitetssykehus, har nylig lagt frem en rapport for styret i Oslo universitetssykehus som viser forskjeller i milliardklassen på de to alternativene Gaustadmodellen kontra Aker/Ullevålmodellen. Helse-Norge har ikke råd til feilbeslutninger i milliardklassen - det vil går direkte utover pasientbehandlingen, sier daglig leder Beate Christine Wang.

Styret for Helse Sør-Øst skal ha en ny gjennomgang av saken 20. juni 2019. 

Rolf Kåresen, tidligere sjeflege ved OUS, og sivilingeniør Eilif Holte, som av Dagens Næringsliv omtales som en nestor innen kvalitetssikring av store bygg, mener OUS har lag fram feil tallgrunnlag når de har sammenlignet de to alternativene for nytt sykehus i Oslo. Som kjent er det planlagt et stort sykehus i Oslo, på Gaustad der Rikshospitalet holder til, eller på Ullevål sykehus. Aker sykehus skal være ett stort lokalsykehus. 

Les mer i denne artikkelen fra Dagens Medisin 5. juni 2019   

Se invitasjon til arrangementet her