Høie trakk i talen frem seks viktig løsninger for hvordan han vil skape pasientenes helsetjeneste. En av løsningene statsråden fremhevet var å sørge for raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter.

- I løpet av 2014 skal vi ha tverrfaglige diagnosesentre i hver helseregion. Å vente på utredning og behandling er en belastning for alle, spesielt hvis det er mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom, sa Høie.

- Det første diagnosesenteret åpnet i desember i Tromsø. Snart åpner et ved Ahus. Og det skal altså bli flere, sa han.

Kreftmål for 2014
Høie listet opp flere mål på kreftområdet som skal nås i inneværende år. Blant annet skal ventetiden ned for brystrekonstruksjon etter brystkreft – det skal være økt kapasitet og god kompetanse.

Et annet mål er at Helsedirektoratet skal etablere tverrfaglige grupper for pakkeforløp for ulike kreftformer, som er klar for innføring i løpet av 2015.

- Pakkeforløp innebærer en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et behandlingsforløp skal ta, sa Høie.

Se Høie holde sin sykehustale ved å klikke på denne lenken.

Samarbeid med pasientene
Høie har flere ganger tidligere understreket at han vil skape pasientens helsevesen i Norge.

- Pasientene er ofte de mest radikale endringsagentene. Jeg vil at pasienter, brukere og pårørende skal være like viktige som fagfolk og politikere i arbeidet vi har foran oss, sier Høie.

Høie er opptatt av at pasienter og pårørende skal ha fått satt sitt preg på en nasjonal helse- og sykehusplan som fremlegges for Stortinget i 2015.

- De skal være med i hele prosessen. Deres kunnskap og erfaring om hva som funger godt og hva som må bli bedre, er gull verdt, sa han.

Du kan lese mer om Høies tale på Helse- og omsorgsdepartementets sider ved å klikke her.

Les hele Høies sykehustale ved å klikke her.