Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Harini Jeyakumar

– Det er litt vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange pupp-cakes vi solgte, siden flere kjøpere ønsket å donere mer enn kr 30 per stykk, men vi antar at salget ligger på rundt 550 puppcakes, sier Maren Fosser i Foreningen Hunkatten.

Bli medlem

Hun forteller at foreningen har valgt å støtte Brystkreftforeningen på grunn av det viktige arbeidet Brystkreftforeningen gjør for kvinnehelse.

– Den mest sannsynlige kreftformen en kvinne kan få er brystkreft. Det faller derfor naturlig for oss å støtte arbeid til forskning, helsearbeid og kommunikasjon om et så viktig samfunnsproblem, sier Foser. 

Kvinner som står opp for oss selv

Foreningen Hunkatten ble stiftet i 1960 av de 10 eneste studinene på Norges Landbrukshøyskole, som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet het før. Den gang var det dominans av «gutteklubber» på Høyskolen, og uredde damer med bein i nesa satt foten ned til det mannsdominerte foreningslivet, og stiftet Foreningen Hunkatten. I dag består foreningen av 377 stolte medlemmer, hvor 17 av disse er aktive medlemmer. 

Vil du støtte oss?

– Vi er en del av et større og fargerikt foreningsliv, som bidrar med å skape felleskap og tilhørighet blant studenter. For oss er det viktig å ivareta Ås-ånden, gjennom å eksistere, men også ved å være engasjerte i studiehverdagen, forteller Maren Fosser. 

Utenom dette er Foreningen Hunkatten en forening som fremmer feministiske verdier.

– Vi ønsker at våre medlemmer skal utfolde seg selv på alle områder, og utvide sin horisont. Foreningen Hunkatten ønsker å skape et felleskap hvor vi kvinner bygger hverandre opp, står opp for oss selv, og for hverandre, fortsetter Fosser.