Resultatene fra spørreundersøkelsen skal brukes i Rosa sløyfe-sammenheng, og skal gi en indikator på hvilke områder brystkreftberørte mener det er størst behov for mer kunnskap om brystkreft.

Vi håper derfor at du som mottok spørreundersøkelsen tar deg tid til å svare slik at resultatene blir så representative som mulig for Brystkreftforeningens medlemsmasse.

Svarene behandles konfidensielt og undersøkelsen er anonym.

Spørreundersøkelsen er sendt til et tilfeldig utvalg av Brystkreftforeningens medlemmer.