Illustrasjonsfoto: Louis Reed/Unsplash

Lørdag ble resultater fra MONALEESA-2-studien lagt frem under den europeiske kreftkongressen ESMO. Resultatene viser at pasienter med mestastisk hormonfølsom brystkreft som fikk en CDK4/6-hemmer lagt til i førstelinjebehandling, hadde signifikant lengre totaloverlevelse. Funnene gjelder post-menopausale kvinner med HER2-negativ brystkreft, skriver Dagens Medisin.

Dagens Medisin har intervjuet overlege og professor Hans Petter Eikesdal ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, som uttaler:

- Dette er virkelig en stor og gledelig nyhet, idet man nå viser 12 måneders forlenget totaloverlevelse for pasienter med metastatisk hormonfølsom brystkreft som får en aromatasehemmer sammen med CDK4/6 hemmeren ribociclib.

Tatt i bruk i Norge

Behandlingen er allerede tatt i bruk i Norge, basert på tidlige data.

– Dette bekrefter at norske myndigheters godkjennelse av slik behandling basert på tidligere PFS-data var riktig, og at dette er den foretrukne førstelinjes behandlingen for pasienter med nyoppdaget, hormonfølsom og metastatisk brystkreftsykdom, sier Eikesdal til Dagens Medisin.