Tekst: Redaksjonen
Foto: Erik Thallaug/Fotofolk

Tall fra Kreftregisteret viser at antall brystkrefttilfeller økte drastisk fra 2021 til 2022. Det var 201 flere personer som fikk brystkreft i 2022. Dette er tall som bekymrer Brystkreftforeningen.

– Det er spesielt urovekkende at stadig flere yngre og eldre får brystkreft. Dette er grupper som faller utenfor Mammografiprogrammet, sier Ellen Harris Utne.

De fleste europeiske land tilbyr organisert mammografiscreening til sine innbyggere. Aldersgruppen 50–69 år er inkludert, fordi dokumentasjonen som viser at organisert mammografiscreening reduserer dødelighet av brystkreft er sterkest for denne aldersgruppen. De fleste land, i likhet med Norge, inkluderer kvinner i alderen 50 – 69 år, mens noen land inkluderer kvinner i yngre og eldre aldersgrupper.

BLI MEDLEM

Utvide screeningalderen

– Nyere dokumentasjon i regi av EU og WHO har vist at organisert screening også kan være fordelaktig for kvinner i alderen 45 til 49 år og 70 til 74. Kreftregisteret mener derfor at en utvidelse av aldersgrupper bør drøftes og vurderes av norske helsemyndigheter, og dette er noe Brystkreftforeningen selvfølgelig stiller seg bak, sier Ellen Harris Utne.

Les Kreftregisterets utfyllende artikkel om temaet

I et intervju med VG forteller Oda Myhre (34) at hun fikk påvist brystkreft i 2022. 

– Det var spesielt fordi jeg hadde ingen kul og ingen svulst. Noen dråper blod var det eneste varslet jeg fikk, sier Oda,  sier hun til VG.