– Brystkreftrammede i Kirkenes-området og på hele Vestlandet vil få nyte godt av overskuddet som Extra-spillet gjennom Norsk Tipping gir, forteller daglig leder Marit Røyneberg.

På Vestlandet skal brystkreftrammede i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland samles en helg for felleskap, faglig påfyll og samarbeid på tvers av fylkesgrensene. Prosjektleder Ester Johanne Sande forteller at samlingen skal styrke og motivere medlemmene til et rikt fellesskap i Brystkreftforeningen. På programmet vil det blant annet stå fysisk aktivitet, ernæring og rekonstruksjon. Gjennom faglig og sosialt påfyll, vil det styrke våre egne muligheter for å selv kunne bedre funksjons- og mestringsevnen i det daglige.

Brystkreftforeningen i Kirkenes har fått innvilget støtte til bassengtrening for brystkreftrammede i regionen. Målsetting er å få flere som er rammet av brystkreft til å bli fysisk aktive for å forebygge tilbakefall av kreftsykdommen. Samtidig ønsker vi å skape en arena for likemannsarbeid for kvinner i samme situasjon. Prosjektleder Unni Sildnes fremhever viktigheten av fysisk aktivitet etter kreftsykdom. – Etter en kreftdiagnose og utmattende behandling, er det mange arenaer som skal gjenerobres. Møtet med hverdagen kan være hard og mange sliter med utmattelse og manglende energi til å gjenoppta fysisk aktivitet. Ved hjelp av lymfødem- og fysioterapeut Kristin J. Pedersen skal deltakerne få tilpasset et treningsopplegg.

Daglig leder i Brystkreftforeningen, Marit Røyneberg, er glade for prosjektmidlene fra Extrastiftelsen som er med på å berike tilbudet til brystkreftrammede. – Våre tillitsvalgte er lokale ildsjeler som ønsker å bidra til fellesskapet, og det er utrolig gledelig å se at deres prosjekter kan bli en realitet. Dette er flotte ideer og prosjekter som kan komme flere medlemmer til gode. Til sammen har Brystkreftforeningen fått støtte for 302 000 kroner.

De to prosjektene vil bli omtalt på nettsiden og Athene i året som kommer.

For mer informasjon om Exstrastiftelsen kan du lese her.