Vi har hatt norske Lise Høie som president i en tidligere periode, men det er noen år siden en norsk kvinne eller mann har vært medlem av organisasjonen på overordnet nivå. 

- Vi møtte flere fra organisasjonen da vi var deltakere på Reach to Recovery-konferansen i Praha i juni 2019. Som styreleder i Brystkreftforeningen holdt jeg et innlegg, samt at jeg satt i et panel og ble nok lagt merke til. Jeg var nemlig kritisk til en del av det som ble diskutert, og jeg mente vi måtte være åpne for flere sider av agenda, sier Ellen Harris Utne.  

Reach to Recovery International (RRI) fungerer som en paraplyorganisasjon for andre organisasjoner som jobber i sine egne land eller lokalsamfunn for å forbedre livskvaliteten til personer som er rammet av brystkreft, de pårørende, likepersonsarbeid m.m. RRI er forpliktet til å hjelpe medlemmene gjennom et bredt spekter av tjenester som tilbys over hele verden.

 
Siden den gang har det vært flere møtepunkter med presidenten Cathy Brice Hirsch som bor i Maryland i USA, før hun nå nylig tok kontakt med Utne.  

- Det at hun spør om jeg vil være med som en av tre regionale representanter fra Europa blir jeg selvsagt svært smigret over. Det er også et personlig verv som gjør at dette er noe jeg kan jobbe med enten jeg er styreleder i Brystkreftforeningen eller ikke. Jeg har jo en sterk personlig interesse i å fremme fokuset på brystkreft og det å hjelpe andre i samme situasjon som jeg selv har vært i, sier Utne tydelig stolt. 

Bygger videre på gode relasjoner

Som en av tre regionale representanter vil Ellen H. Utne bli ansvarlig for de nordiske landene med Irland og Storbritannia i tillegg. Nasjoner som hun allerede har en god relasjon til gjennom arbeidet i Brystkreftforeningen. 

- Hvordan arbeidsfordelingen mellom oss tre representantene faktisk blir vet jeg ikke helt enda, men oppgavene vil handle om både likepersonstjeneste og det å være en politisk pådriver. I Norge har vi fått god erfaring og struktur innen begge fagområdene og jeg håper å kunne strømlinjeforme dette for de andre brystkreft-organisasjonene i verden for det trengs, sier Utne. 

Ser på Brystkreftforeningen i Norge som en suksess

At Brystkreftforeningen i Norge blir sett på som en god veileder innen likepersonsarbeidet spesielt, og det at de spør foreningen om råd og bruker Norge som et eksempel for etterfølgelse, er virkelig noe Utne mener de kan være stolte av. 

- Vi må også være solidariske med andre som ikke har kommet så langt i sitt arbeid. Jeg kjenner at jeg har mye kompetanse som jeg har lyst til å videreføre. Vi gjør mye riktig i Norge og har også god erfaring med politiske saker som vil være spennende å kunne bidra med i andre land. Jeg synes det er leit å se at de på Færøyene som et eksempel går nesten baklengs i brystkreftbehandling når pasientene må til Danmark for stråling og oppfølging av leger, sier Utne. 

Om Ellen H. Utne kan bistå til å sette trykk bak kampanjer og beslutninger på politisk nivå vil hun bli glad på de brystkreftberørtes vegne. Dette er helt tydelig et oppdrag som vekker engasjementet hennes. 

- Sammen er vi dynamitt! Desto flere som står sammen for saken, desto bedre er muligheten for å lykkes, og her er det et helt verdensomspennende apparat. Vi kan skape et stort trykk der det gjelder når vi står sammen, avslutter Utne.