Arrangementet ble ledet av Frances Fitzgerald, MEP og styreleder for TBCT. Barbara Klein, kommunikasjonsansvarlig i Europa Donna - den europeiske koalisjonen for brystkreft - avga et kraftig vitnesbyrd og forteller om sin egen kreftreise i tider med COVID-19, og gir et innblikk i den daglige virkeligheten til en brystkreftpasient under pandemien. Dr Isabel Rubio, sjef for brystkirurgisk onkologi ved Clinica Universidad de Navarra i Madrid og dr Fatima Cardoso, direktør for brystsenheten til Champalimaud kliniske senter i Lisboa, ga detaljer om den forstyrrende innvirkningen COVID-19 pandemien har hatt på kreft tjenester og behandlingsveier.