Brystkreftforeningen Sunnfjord har gjennom sitt likepersonsarbeid strikket tre lappetepper i ull. Vi håper teppene kan brukes til kreftpasienter under cellegiftbehandlingen og gi dem god varme. Det er flere damer som har lagt ned arbeid i ullteppene. Noen har brukt mye tid og arbeid i disse teppene: Kirsti Eikeland, Grete Gjelsvik og Irene Hagen Lunde. All ære til dem. Irene har strikket inn et lite hjerte som et symbol i det ene teppet.

Vi håper teppene kan brukes til kreftpasienter under cellegiftbehandlingen og gi dem god varme

Brystkreftforeningen Sunnfjord setter kreftrammedes ve og vel i høysete og likepersonsarbeidet er en viktig del av dette. 11. februar i år var Kirsti Eikeland og Irene Hagen Lunde fra styret i Brystkreftforeningen Sunnfjord og overleverte ullteppene til avdelingsleder Monica Stavberg Sunde på Kreftpoliklinikken. I disse koronatider kommer man ikke inn påsykehuset, så det var en kald overlevering utenfor hovedinngangen til Sentralsykehuset i Førde i - 9 grader midt på dagen.Vi håper mange får glede av teppene.

Vennlig hilsen Ester-Johanne Sande, Leder for BrystkreftforeningenSunnfjord og Likepersonsleder


Har du en historie du vil dele med leserne av Athene?

Er det noe du har opplevd som flere kan ha glede av å lese om? Har du en oppdatering fra arbeidet i din lokalforening? 
Send et innlegg eller ta kontakt på e-post: solveig@brystkreftforeningen.no