Brystkreftforeningens ærespris tildeles for fremragende innsats og engasjement for brystkreftsaken. Både Høie og Persson mottok prisen til stående applaus, selv om bare en av de to hadde anledning til å delta på konferansen i Trondheim.

- Det er hyggelig å bli satt pris på, og det er noe spesielt ved å bli hedret av sine egne, sa en rørt Persson etter å ha mottatt utmerkelsen.

Persson er tilknyttet Brystkreftforeningen Narvik, og har hatt en rekke verv i Brystkreftforeningen. Hun kan skilte med en fortid som blant annet lokallagsleder, hovedstyremedlem og styreleder i Brystkreftforeningen. Hun er fremdeles aktiv som likeperson, og er i dag leder av kontrollkomiteen i Brystkreftforeningen.

- Hun er kunnskapsrik og har kjempet for våre rettigheter. Brystkreftforeningens historie sitter i ryggmargen hennes, og hun er som vårt eget leksikon, sa nåværende styreleder Ester-Johanne Sande i forbindelse med tildelingen.

Lise Høie fikk også tildelt ærespris og æresmedlemskap i anledning konferansen. Høie var daglig leder da Brystkreftforeningen ble etablert i 1992, og hadde stillingen helt frem til pensjonsalder i 2010. Høie er fremdeles aktiv som likeperson i foreningen.

Høie beskrives som en ildsjel som har stått på og alltid vært tilgjengelig for pasienter, pårørende og medlemmer. Hun var også en del av den internasjonale komiteen som organiserte RRI-konferansen i Italia i 2000. På bakgrunn av denne innsatsen ble hun valgt til leder for komiteen som hadde ansvar for kongressen i Lisboa tre år senere.

- Hun har hatt og har et stort nettverk og bred kontaktflate mot det offentlige, forskere og brystkreftspesialister. Hun er kunnskapsrik og nyter stor respekt i fagmiljøene. Hun har kjempet for våre rettigheter og representerer Brystkreftforeningen på en utmerket måte, sa Sande i forbindelse med tildelingen.

- ”Jeg gjør jo bare jobben min”, har hun sagt mange ganger, men Lise Høie har gjort så mye mer enn det, sa Sande.

Du kan lese mer om Brystkreftforeningens opplærings- og jubileumskonferanse i neste utgave av Brystkreftforeningens medlemsblad, Athene.

  •