Prosjektene som har søkt og fått støtte fra ExtraStiftelsen gjennom Brystkreftforeningen er brukskunstfilmen "Mammas hår" og forskningsprosjektet "Innvandrerkvinner og mammografiscreening". I tillegg har forskningsprosjektet "Stratifisert screening for brystkreft" fått videreført støtten fra tidligere.

Historie gjennom portrettfotografier

Målsetningen med filmen "Mammas hår" er at den skal bli et "vakkert og annerledes verktøy for å informere og sette i gang forberedelsesprosessen med å miste hår under behandling av kreft", heter det i prosjektbeskrivelsen.

Filmen skal blant annet bestå av en serie portrettfotografier. Gjennom disse portrettene vil man se hvordan håret endrer seg hos en brystkreftdiagnostisert kvinne under behandling, og hvilke reaksjoner dette gir hos hennes barn.

Det skal også utvikles informasjons- og undervisningsmateriell som kan brukes sammen med filmen. Prosjektet har fått 266.000 kroner i støtte.

Økt kunnskap gjennom forskning

Det nye forskningsprosjektet som har fått støtte skal undersøke deltakelse i Mammografiprogrammet og brystkreft blant innvandrerkvinner i Norge.

Forskningsprosjektet, ledet av Mammografiprogram-leder Solveig Hofvind, har blant annet som mål å få kunnskap om innvandrerkvinners deltakelse i Mammografiprogrammet og å innhente opplysninger om innvandrerkvinners holdninger og bevissthet knyttet til mammografiscreening og brystkreft. Hofvind sier hun gleder seg til å få onkolog Sameer Bhargava fra Haukeland universitetssykehus i staben, for å utføre studiene og gjøre et doktorgradsarbeid på dette tema.

- Brystkreftforeningens bidrag gjør det mulig å kartlegge innvandrerkvinners deltakelse i Mammografiprogrammet og deres behov for informasjon om brystkreft og mammografiscreening. Dette vil bidra til at alle kvinner kan få mulighet til å ta et informert valg om hvorvidt de ønsker å delta eller ikke, sier Hofvind.

Dette prosjektet har fått 690.000 kroner i støtte. I tillegg videreføres prosjektet "Stratifisert screening for brystkreft", et forskningsprosjekt som ble tildelt støtte fra ExtraStiftelsen gjennom Brystkreftforeningen i 2013.

Brystkreftforeningen ansvarlig

Felles for prosjektene er at Brystkreftforeningen står som søkerorganisasjon og prosjekteier, og med det er ansvarlig for prosjektet overfor ExtraStiftelsen. 

Linda Persen er blant dem som tidligere har fått støtte fra ExtraStiftelsen gjennom Brystkreftforeningen, og hun turnerte denne høsten Norge med forestillingen "Jeg feirer livet".