Et av Brystkreftforeningens formål er å samarbeide med beslektede foreninger nasjonalt og internasjonalt. Derfor deltar medlemmer fra foreningens hovedstyre på internasjonale konferanser for å videreutvikle kompetanse, samt utveksle erfaringer med representanter fra lignende foreninger i andre land. Mange av konferansene er i regi av Europa Donna, en europeisk paraplyorganisasjon for pasientforeningene til brystkreftberørte.  Brystkreftforeningen har vært medlem av organisasjonen siden 2003.

I høst var hovedstyremedlem Kari Eliassen på en konferanse i Praha kalt «Ensuring Quality Services and Equal Access». Europa Donna jobber for lik behandling for brystkreftopererte, uavhengig av hvor i Europa de bor.

- Det var 92 deltagere fra ulike land i Europa som deltok på konferansen. Det ble holdt flere foredrag og temaene på konferansen var omtrent som på en likemannskonferanse hjemme i Norge i regi av Brystkreftforeningen, forteller Eliassen, som er Norges nasjonale representant for Europa Donna.

Ulikt screeningtilbud

Blant foredragsholderne var kirurger, professorer og forskere. Gjennom foredragene fikk deltagerne kjennskap til behandlingstilbud i ulike land, og hvordan det jobbes for å forbedre eksisterende tilbud. Der ble det blant annet snakk om ulikheter i nasjonale screeningprogram.

- I Tsjekkia er det for eksempel ingen øvre aldersgrense for mammografiscreening. Man inviteres fra man er 45 år, og deretter er man en del av programmet livet ut, sier Eliassen.

- De har utvidet aldersspennet litt og litt, og til slutt konkluderte de med at det bare var tull at godt voksne kvinner ikke skulle få nyte godt av mammografi. Så de kuttet den øvre aldersgrensen helt. Det var gledelig å høre, forteller hun.

- Har det godt i Norge

I flere av de europeiske landene er screeningtilbudet omtrent på linje med det man har i Norge, hvor kvinner inviteres til screening annet hvert år fra de er 50 til 69 år.

- Men i Kazakhstan har de ikke et screeningtilbud. De har et sterkt ønske om å få det, men kvinnehelse er kanskje ikke så lett å få gjennomslag for politisk. Når man hører slike historier synes jeg faktisk vi har kommet langt i Norge, sier Eliassen.

- Alt i alt var det en hyggelig konferanse med mye nyttig informasjon, selv om jeg kjente til mye av det fra før. Vel så viktig med disse konferansene er det å knytte kontakter og vise solidaritet over Europas grenser, sier Eliassen.

Drillet i medieinnsalg

Mens Elisassen har vært i Praha, har hovedstyremedlem Oddny Kvalik vært pålobbykonferanse i Milano.

- I hovedsak handler denne typen konferanser om å lære å være gode ambassadører for Europa Donna. Det vi jobber for er å få standardisert behandlingen for brystkreft i alle medlemsland, forteller Kvalvik.

- Det var deltagere fra 34 forskjellige land som deltok, og det var kjempemessig å være sammen med så mange flott damer. Det var ikke bare damer med brystkreft, men også folk fra helseforetak, journalister og frivillige organisasjoner ellers, forteller Kvalvik.

Fullt program

Konferansen i Milano varte i tre intense dager. Hele fredag og lørdag var det foredrag og diskusjoner. Det ble blant annet snakk om behandlingsmetoder, genetisk brystkreft og hva brystkreftberørte ønsket seg fremover.

- Det er lærerikt å høre om brystkreftberørtes situasjon i andre land. Det er nesten så man ikke tør si det, men vi har nok kommet ganske langt i Norge, sier Kvalvik.

Etter to dager med foredrag var det søndag tid for å sende deltagerne ut i ilden. Deltagerne ble det opp i fire grupper hvor gruppemedlemmene kom fra ulike land. Hver deltager fikk utdelt en sak de måtte selge inn til en journalist for medieomtale, og dette måtte presenteres for gruppen.

- Jeg levde meg veldig inn i oppgaven og plukket opp telefonen min da jeg skulle «ringe» en journalist for å selge inn saken min. Når man tar kontakt skal du være rask og konkret: Si hvem du er, hva du vil, kom fort til saken og få journalisten til å tenne på den. Det handler om et godt innsalg, forteller Kvalvik.

- Vi fikk tips om å late som om vi står i en heis, og når heisen er fremme skal innsalget vært unnagjort. Jeg måtte nok kjøre opp og ned heisen noen ganger, sier Kvalvik lattermildt.

Kvalvik fikk seg også en liten overraskelse da hun fikk høre hvordan deltagere fra andre land måtte gå frem for å selge inn viktige saker til media.

- En deltager fortalte at for henne var det helt naturlig å kjøpe en fin gave til journalisten for et vellykket innsalg. Jeg ble overrasket over det, men hun synes det var rart at vi i Norge ikke må kjøpe gave. Det var like vanlig for henne som det var uvanlig for meg, forteller Kvalvik.

Styreleder i Lisboa             

Tone Holsbøe, styreleder i Brystkreftforeningen, har også vært på farten i høst. Sammen med Eva Michelsen Ekroll, fungerende daglig leder i foreningen, var Holsbøe i Lisboa på en konferanse om metastatisk brystkreft.

Konferansen var en oppfølingskonferanse etter en lignende konferanse i 2011, hvor representanter fra pasientforeninger, helsevesenet og forskningsmiljøer fra 64 land deltok. Målet er å bli enige om anbefalinger for hvordan brystkreftrammede med metastatisk brystkreft kan få en best mulig livskvalitet og medisinsk behandling.

- På reise i utlandet opplever man ofte at Norge har kommet langt med brystkreftbehandling og oppfølging, men når det kommer til metastatisk brystkreft opplever vi at vi har forbausende mye til felles med alle andre land. Jeg tror åpenhet er et viktig stikkord her. Vi må jobbe aktivt for å synliggjøre denne siden av brystkreft, sier styrelederen.

- Ikke alle opplever å bli friske av brystkreft, men alle skal ha like muligheter for oppfølging og god livskvalitet. Her har vi en stor jobb og gjøre, og det er svært inspirerende å delta på slike konferanser hvor vi konkret setter oss ned for å jobbe frem gode retningslinjer for oppfølging. Dette er et arbeid vi tar med oss videre til Norge og jobben vi gjør her, sier Holsbøe.

Ekspertenes årlige høydepunkt

Reisevirksomheten høsten 2013 ble avsluttet med at fungerende daglige leder, Ekroll, dro på brystkreftkongress i San Antonio, USA i desember. Dette er en årlig konferanse hvor verdens ledende brystkreftforskere- og behandlere, samt pasientforeninger, møtes for å utveksle nyeste kunnskap. En stor delegasjon fra Norge var også på plass.

- Det gir oss en trygghet at hele det norske brystkreftmiljøet deltok på kongressen og vurderer forskningsnytt opp mot de medisinske retningslinjer som foreligger i Norge i dag. Det er inspirerende å se en så stor delegasjon fra Norge, og de ulike forskningsprosjektene som flere norske forskere presenterte på postersesjoner, sier Ekroll.

Kongressen gir også en unik mulighet til å knytte kontakter – både til fagmiljøet og pasientforeninger i andre land.

- VI møter andre pasientforeninger fra hele verden. Vi har ulike forutsetninger, men utfordringene er ofte de samme, forteller Ekroll.

- Noe av utfordring er å skape et helhetlig og målrettet pasientforløp for hver enkelt pasient. Man skal føle seg trygg på at man får den beste behandlingen. Sammen med helsevesenet vil vi tilrettelegge for god informasjon tilpasset hver enkelt pasients brystkrefttype og tilhørende behandling, sier hun.