Tekst: Brystkreftforeningen
Foto: Privat

Anette Robertsen er en av dem som venter fortvilet på at Beslutningsforum skal godkjenne kreftmedisinen Trodelvy. Behandlingen vil kunne forlenge livet til rundt 50-60 norske kvinner med uhelbredelig trippelnegativ brystkreft. Studier har vist at Trodelvy forlenger levetiden vesentlig sammenlignet med dagens standardbehandling.

Da Anette ble intervjuet av Sunnmørsposten tidligere i år, uttalte hun til avisen at hun har fått beskjed om at hun nok ikke lever ut dette året hvis ikke hun får Trodelvy. Samtidig har hun fått vite at hun kan leve i et par år hvis behandling med Trodelvy virker og sykdommen holder seg stabil.

Hurtig behandlingstid?

Legemiddelverket meldte inn Trodelvy som sak til Nye Metoder mai 2021, og juni samme år besluttet Bestillerforum for nye metoder en hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte-vurdering av behandlingen. I skrivende stund foreligger det fortsatt ingen vurdering eller beslutning fra Beslutningsforum. Hvis dette karakteriseres som hurtig behandlingstid, lurer vi på hva som defineres som normal behandlingstid. Er det tre år? Fire-fem år?

Godkjent i Sverige

Til sammenligning besluttet NT- rådet (Rådet for nye Terapier) i Sverige at Trodelvy skulle tas i bruk i det offentlige helsevesenet allerede juni 2022. Mens i Norge tilbys nå Trodelvy kun på privat klinikk, hvor pasienten selv må betale for behandlingen.

Bli medlem

At et medikament som kan forlenge liv bare kan komme til nytte for de som har økonomiske midler til behandlingen, er uforsvarlig og nok et eksempel på at det tar alt for lang tid før nye metoder og medikamenter blir godkjent av Beslutningsforum for nye metoder. Dette bidrar til et todelt helsevesen, der den store taperen er pasienter og pårørende som ikke har økonomiske midler til å betale for egen behandling.

Alle må få samme behandlingstilbud!

Det er på høy tid at Beslutningsforum godkjenner Trodelvy slik at samtlige pasienter med metastatisk trippelnegativ brystkreft får tilgang på behandlingen. Det er betimelig å stille spørsmål ved måten Beslutningsforum for nye metoder vurderer innmeldte saker, hvordan de jobber, og om den lange behandlingstiden i verste fall vil kunne føre til tap av liv. Neste møte i Beslutningsforum er 13. februar. Til vår store skuffelse ser vi at Trodelvy nok en gang ikke er på sakslisten

Trippel negativ brystkreft

  • Forekommer hos omtrent 15 prosent av brystkreftpasientene.
  • Metastatisk brystkreft (brystkreft med spredning) innebærer at celler fra en brystkreftsvulst har spredd seg til organer utenfor det aktuelle brystet og til  nærliggende lymfeknuter, som skjelett, lever, lunger og hjerne.
  • Kreftmedisinenen Trodelvy er en type cellegift som skal forhindre at svulsten vokser, deler og sprer seg.