Krafttak mot kreft er en årlig innsamlingsaksjon, der pengene hvert år går til ett spesielt formål. Årets slagord har vært «Ja til forskjellsbehandling». Kreft rammer hvert menneske forskjellig, og da kan vi ikke behandle alle likt. De innsamlede pengene går til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling, slik at flere kan få akkurat den behandlingen de trenger, verken mer eller mindre. Da vil flere overleve kreft og færre må leve med alvorlige bivirkninger.

Under årets aksjon ble det samlet inn mer enn 21 millioner kroner til kreftforskning. De skal vi gi til de beste forskningsprosjektene.
Kreftforeningen takker alle som har gitt penger, som har gått med bøsser eller hjulpet til å organisere aksjonen. Dere har alle bidratt til at flere vil overleve kreft.