Brystkreftpasienter ved Kreftsenteret på Ullevål sykehus er flyttet til Radiumhospitalet fordi sengeposten fungerer som et isolat for covid-19-pasienter.

- En lengre tids stengning av sengeposten for onkologisk behandling av brystkreftpasienter med kompliserte kreftformer, er uforsvarlig både medisinsk og menneskelig, sier daglig leder Beate Christine Wang i Brystkreftforeningen.

Permanent?

Wang frykter i likhet med blant andre overlege Olav Engebråten ved Kreftsenteret ved Ullevål sykehus og flere av hans kolleger, at sengeposten ved Kreftsenteret skal bli en permanent covid-19-sengepost.

Hvert år blir rundt 270 pasienter med brystkreft lagt inn på sengeposten på Kreftsenteret. Gjennomsnittlig liggetid er fem døgn. I samme bygning ligger poliklinikken med 3.700 årlige konsultasjoner.

Det er først og fremst brystkreftpasienter som er flyttet til Radiumhospitalet, men også pasienter med lungekreft og testikkelkreft er rammet av at sengeposten ikke lenger er åpen for dem, ifølge NRK

Vil følge opp saken

Engebråten og kolleger har sendt en bekymringsmelding (PDF, 344KB) til ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS). I regi av dette har Brystkreftforeningen sendt et støttebrev (PDF, 197KB) til ledelsen der foreningen gir Engebråten og kollegene full støtte i saken.

Se Dagsrevyens innslag om saken her.

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved OUS svarer i et brev (PDF, 64KB) til Brystkreftforeningen at sengeposten fortsatt må holdes av til koronapasienter.

Dette mener Wang er svært skuffende.

- Dette er en utrolig viktig sak som berører svært mange alvorlig syke pasienter og pårørende. Jeg kommer til å følge opp denne saken politisk, understreker hun.

TAGS: kreftklinikken, OUS, covid-19