– I tråd med Brystkreftforeningens vedtekter har vi vektlagt kompetanse, organisasjonserfaring, personlige egenskaper og geografisk tilknytning i arbeidet med innstillingen, sier Tone Holsbøe, leder av valgkomiteen og tidligere styreleder i Brystkreftforeningen. 

I tillegg til styreleder skal hovedstyret bestå av tre representanter fra Helse Sør-Øst, en fra Helse Vest, en fra Helse Midt-Norge og en fra Helse Nord, samt en representant fra Brystkreftforeningen Under 40.

Kontrollkomité og valgkomité skal også velges på Landsmøtet kommende helg.