Aksjonen gjennomføres i uke 10 og 11 og skal samle inn penger til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling. Hvis man klarer å tilpasse kreftbehandlingen bedre til hver enkelt pasient, vil det føre til at færre får unødvendige bivirkninger og flere vil overleve kreft.

Les mer her