Nærmere 150 mennesker hadde tatt turen til den offisielle åpningen av Rosa sløyfe-aksjonen i Oslo tidlig onsdag morgen. Kreftforeningens kor «Godarta» åpnet med to sanger, en av dem med budskapet om å gripe dagen.

Dette budskapet er Kristin Storhaugs livsmotto. Storhaug er en av dem som lever med uhelbredelig brystkreft, og hun var invitert til åpningen av Rosa sløyfe-aksjonen for å sette ord på livet med sykdommen.

– Det er klart at dette med å gripe dagen er viktig, det har jeg fått bekreftet så mange ganger. Jeg prøver å leve et så vanlig liv som mulig. Hvis jeg skal grue meg til alt som potensielt kan komme, mørkner livet mitt så mye. Jeg prøver virkelig å leve i øyeblikket, gripe dagen, gjøre hyggelig ting, ikke utsette noe. Vi må huske å leve hver dag. Det er så viktig, sier hun.

Solidaritetsaksjon
Rosa sløyfe-aksjonen er både en informasjons- og solidaritetsaksjon. Storhaug har forståelse for at andre opplever hennes diagnose som skremmende.

– Det har jeg veldig respekt for. Da jeg hadde vært gjennom første brystkreftbehandling og blitt frisk, synes jeg selv det var skremmende da jeg fikk spørsmål om å settes i kontakt med en ung kvinne med uhelbredelig brystkreft, sier Storhaug, og fortsetter:

– Men nå er jeg her. Det er mitt liv. Det kan føles ensomt når andre kan bli redde og engstelige når jeg forteller om min situasjon. Det er nesten sånn at jeg tenker at jeg ikke skal si det. Men samtidig må vi si det. Som det har blitt sagt her, dette er solidaritetsarbeid. Vi må støtte hverandre, tørre å være åpne og ærlige.

Fremhever alvoret
Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne-Lise Ryel, trakk også frem ordet solidaritet i sin åpningstale for Rosa sløyfe-aksjonen.

– Jeg er utrolig stolt over å være en del av en bevegelse som med rette kan kalles en solidaritetsaksjon. Solidaritet er et mektig ord. Det forplikter. Det forteller om et alvor. Med temaet for årets aksjon kommer alvoret virkelig frem. I år kaster vi et lys på dem som kanskje trenger det aller mest, sa Ryel.

Styreleder i Brystkreftforeningen, Olaug Høie Mortensen holdt også tale i forbindelse med aksjonsstarten. Årets aksjon blir den 16. i rekken, men hun understreket at det fremdeles er behov for en rosa oktober måned.

– Det er fortsatt sånn at altfor mange dør av brystkreft, og vi trenger fortsatt forskning og nye medisiner som kan sikre at pasientene har det best mulig under behandlingen. Derfor er vi så avhengige av denne aksjonen. All aktivitet i oktober bidrar til at folk ønsker å støtte og gi litt ekstra for at våre fremtidige medsøstre som rammes skal få det best mulig.


Anne-Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, Marit Røyneberg, daglig leder i Brystkreftforeningen, Camilla Prytz, designer av Rosa sløyfe-pinen 2014, og Olaug Høie Mortensen, styreleder i Brystkreftforeningen samlet under åpningen av årets Rosa sløyfe-aksjon.