Fredag 23.mars ble det overlevert en rapport om rekonstruksjon til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Denne dokumenterer dagens venteliste, kostnader og flaskehalser. I tillegg kom den med en rekke konkrete tiltak for å løse dagens uholdbare situasjon.

- En seier for alle brystkreftrammede som ønsker rekonstruksjon, sier styreleder i Foreningen for brystkreftopererte, Tone Holsbøe. FFB har siden 1997 kjempet en lang kamp om å få bedre rettigheter og kortere ventelister. Rapporten som i dag ble overlevert, levner ingen tvil om at det må til en nasjonal dugnad og en sterkere rettighetsfesting for å sikre et godt rekonstruksjonstilbud.

Foreningen for brystkreftopererte har deltatt i arbeidsgruppen, som har bestått av kreftkirurger og plastikkirurger fra alle de regionale helseforetakene. Rapporten gir anbefalte tiltak for å avvikle dagens venteliste, samtidig som den skaper et bærekraftig og langsiktig løsning for alle fremtidens brystkreftrammede som ønsker rekonstruksjon.  – Vi er stolte og privilegerte over og fått gehør for FFBs krav om bedre pasientrettigheter, maksimal ventetid på 1 år og en snarlig avvikling av dagens venteliste, sier Tone Holsbøe.

Engasjerte politikere, FFB-medlemmer med sterke historier og erfaringer, og ikke minst Lise Askvik, har klart å skape et uvurderlig press for å løse situasjonen. FFB vil benytte muligheten til å takke alle som har vært med på å skape fokus og press for å arbeide frem en løsning. 

Fredag 23. mars gir tro og håp til alle som ønsker rekonstruksjon etter brystkreft skal få et verdig behandlingstilbud. For FFB blir det nå viktig å følge opp, og sikre regjeringens lovnader om å iverksette strakstiltak.