Foto: Fa Barboza/Unsplash

- Vi vet at særlig cellegiften antrasyklin og antistoffet trastuzumab kan gi hjerteskade. Målet for PRADA I var derfor å undersøke om vi kunne forebygge hjerteproblemer ved bruk av visse medikamenter, forteller kardiolog og assisterende prosjektkoordinator for studien, Geeta Gulati, til Onkologisk Tidsskrift. 

Hun jobber til daglig ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål og er leder i Nordic Cardio-Oncology Society.

I den nye studien får pasientene placebo eller Entresto i 18 måneder. De undersøkes tre ganger, før brystkreftbehandlingen, etter at cellegiftbehandlingen er ferdig og 18 måneder etter start. Endringer i hjertefunksjonen undersøkes via MR i løpet av denne perioden, og i tilleg blir både ultralyd, blodprøver og funksjonstester gjennomført, skriver Onkologisk tidsskrift.

Risiko

- En slik studie er viktig både for å forebygge hjerteskade under kreftbehandling og for å identifisere pasienter som er i risikosonen for hjerteskade. Hvis pasientene får hjerteskade, kan det utvikles til hjertesvikt, og hjertesvikt har dårligere prognoser enn mange typer kreft, sier Gulati til tidsskriftet, og legger til:

- Hvis pasientene får hjerteskade kan det være at de må stoppe kreftbehandlingen.

Forskerne inkluderer flere pasienter med høyere risiko for hjertesykdom i PRADA II. Det betyr at pasienter som tidligere har hatt kreft og hjerteproblemer kan delta.

- Det er viktig å identifisere de pasientene som står i fare for å utvikle hjertesykdom. Hvis vi nå, i den nye studien også inkluderer dem som har hjertesykdom finner vi ut om disse pasientene også kan få kreftbehandling uten at det går ut over hjertet, sier Gulati.

Hun forteller videre til Onkologisk Tidsskrift at risikoen avhenger av hvor mye og hva slags kreftbehandling pasienten får. Studier viser at forebygging og tidlig behandling kan forhindre utviklingen av hjertesvikt. Medisinen kan altså dempe hjertets remodellering.

Underkommunisert

- Hjerteproblemer i kjølvannet av brystkreftbehandling har tidligere vært underkommunisert. Siden brystkreft er den vanligste formen for kreft blant kvinner er det viktig å undersøke dette, mener Siri Lagethon Heck, som er radiolog ved Akershus universitetssykehus og ekspert på hjerte MR.

Behandlinger med stråleterapi, cellegift, antistoff og hormonterapi gjør at kvinner i denne gruppa har 89 prosent overlevelse etter fem år. Geeta Gulati mener det er viktig at kreftbehandlingen står i fokus.

- Men siden kreftbehandlingen er blitt så bra, kan vi også konsentrere oss om andre ting, som hjertebivirkninger.

Hun forteller til Onkologisk Tidsskrift at den økte oppmerksomheten omkring hjertebivirkninger har ført til at onkologer og kardiologer nå arbeider tettere sammen enn tidligere.

(Kilde: Onkologisk Tidsskrift)