Illustrasjonsfoto: Stockphoto

Å kunne utnytte velutprøvde legemidler brukt til behandling av andre sykdommer som en del av kreftbehandlingen er en attraktiv og kostnadseffektiv strategi som sannsynligvis også gir færre bivirkninger. Både prekliniske og epidemiologiske studier antyder at flere vanlig brukte legemidler kan ha egenskaper som motvirker kreft, skriver Edoardo Botteri i Kreftregisteret.

Han understreker at dette prosjektet ikke rekrutterer pasienter for å teste ut nye medikamenter. Det baserer seg kun på eksisterende registerbaserte data.

Behandle trippel negativ brystkreft

I dette prosjektet fokuserer de på brystkreft og tarmkreft, som er to av de vanligste kreftformene i Norge. De vil undersøke om bruk av tre lovende medisiner; beta-blokkere, metformin og aspirin kan bedre prognosen til bryst- og tarmkreftpasienter i tillegg til å virke forebyggende mot de samme kreftformene. De er spesielt interessert i å utforske nye behandlingsalternativer for aggressive subtyper som i dag har få behandlingsmuligheter, for eksempel trippel negativ brystkreft.

Bli medlem

Potensialet til de tre medisinene vil bli undersøkt fra forskjellige vinkler: først vil sammenkoblet informasjon fra blant annet Kreftregisteret og Reseptregisteret bli brukt til å studere hvordan bruk av disse tre medikamentene påvirker både kreftrisiko og prognose i den norske befolkningen. Deretter vil de mest lovende resultatene bli teste videre i celleforsøk og musemodeller.

Brukermedvirkning

Det er ønskelig at brukermedvirkerne deltar i prosjektmøtene 1-2 ganger i året i 2022 og 2023 for å få brukernes perspektiv på fremdrift, analyser og resultater.  Brukerne vil bli økonomisk kompensert for tidsbruk og evt. reise. Arbeidsspråket i forskningsgruppen er engelsk.

Hvis du er interessert eller har spørsmål, ta kontakt med Edoardo Botteri (prosjektleder) på e-post: edbo@kreftregisteret.no