Ferske forskningsdata på behandling av brystkreft ble nylig lagt frem på European Society for Medical Oncology (ESMO) i København.

På konferansen ble det blant annet presentert resultater fra studien MONALEESA-2.

I studien er den nye brystkreftmedisinen ribociclib kombinert med aromatasehemmeren letrozol. Effekten av dette er sammenlignet med effekten av dagens standardbehandling, letrozol pluss placebo.

Medikamentet er utprøvd som førstelinjebehandling på pasienter med hormonreseptor positiv/HER2-negativ metastatisk brystkreft.

Studien viser en vesentlig bedre progresjonsfri overlevelse for denne pasientgruppen innen metastatisk brystkreft sammenlignet med standard behandling.

– Antyder paradigmeskifte

– Ribociclib kombinert med aromatasehemmeren letrozol gjør at pasientene kan stå lenger i den endokrine behandlingen og forskyver skiftet til cellegiftbehandling. Dette blir et viktig og nytt tilskudd innen brystkreftbehandlingen, sier Erik Wist ved Universitet i Oslo, som også er en av medforfatterne i studien.

Førsteforfatter og professor Gabriel Hortobagyi fra University of Texas presenterte resultatene under ESMO.

– Resultatene i denne studien antyder et paradigmeskifte i behandlingen av metastatisk HR-positiv brystkreft. Studien antyder også at å teste kombinasjoner med ribociclib og andre hemmere av ulike signalveier, kan føre til ytterligere fremgang i behandlingen av ulike undergrupper av brystkreft, sa han under presentasjonen ifølge Dagens Medisin.

Norske deltagere i studien

Ni pasienter fra Norge har også vært inkludert i studien. Wist sier til Dagens Medisin at han mener det nye medikamentet bør bli en del av verktøykassa til norske leger.

– Jeg mener det bør bli en del av standardbehandlingen. Når Norge har vært med på studier og vi får slike resultater, er det fint om vi kan ta det i bruk, sier han.

Det er imidlertid en vei å gå før medikamentet eventuelt kan tas i bruk som standardbehandling ved norske sykehus. Første steg er å få det nye medikamentet godkjent med markedsføringstillatelse.

– Det er vel ingen som vet når det blir vurdert her i landet. Jeg håper jo som alltid at det skal skje raskt. Jeg mener denne kombinasjonen absolutt bør være en del av våre behandlingsretningslinjer, sier Wist.

– De ferske dataene som ble lagt frem på ESMO i helgen skal utgjøre grunnlagt for godkjenningssøknader for innføring av den nye brystkreftbehandlingen over hele verden, heter det i en pressemelding fra produsenten Novartis.