Brystkreftforeningen Grenland

Grenland
Foto Niklas Fransson

Brystkreftforeningen Grenland er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ingunn Hafredal Lokallagsleder 48920805
Anette Kojedahl Nestleder 99250876
Ingrid Berit Bakken Kasserer 91386819
Brit Kjær Sekretær 41267997

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kari Lundsett Thorstensen Likeperson 90783750
Sunniva Kjendal Likeperson 97649088
Torun Nicander Gundersen Likeperson 90614644