Brystkreftforeningen Grenland

Grenland
Foto Niklas Fransson

Brystkreftforeningen Grenland er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Kari Stubberud Thomsen Lokallagsleder og Likeperson 95 82 96 11
Hilde Kristine Gran Nestleder og sekretær 46624499
Nina Irene Guttormsen Sørum Kasserer 90586149
Hilde Kristine Gran Nestleder og sekretær 46624499

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Grethe Vik Gaaren Likepersonsleder 95 92 19 21
Kari Stubberud Thomsen Lokallagsleder og Likeperson 95 82 96 11
Torun Nicander Gundersen Likeperson 90 61 46 44