Brystkreftforeningen Grenland

Grenland
Foto Niklas Fransson

Brystkreftforeningen Grenland er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Ingunn Hafredal Lokallagsleder 48 92 08 05

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Torun Nicander Gundersen Likeperson 90 61 46 44