Brystkreftforeningen Vestfold

Brystkreftforeningen Vestfold
Brystkreftforeningen Vestfold

Brystkreftforeningen Vestfold er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Astrid Langeby Kolbekk Lokallagsleder og Likeperson 92211414
Hilde Bjørgum Klungseth Nestleder 95012823
Wencke Krüger Kasserer og Likeperson 48284883
Liv Braastad Johansen Sekretær 91854930

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Randi Sjulstad Jahnsen Likepersonsleder 91813148
Astrid Langeby Kolbekk Lokallagsleder og Likeperson 92211414
Bente Michelsen Likeperson 47368919
Ellen Kultorp Likeperson 92862419
Eva Dagny Stærfelt Likeperson 91117217
Grete Bergsholm Likeperson 93428678
Kari Røsok Darup Likeperson 91339889
Line Cecilie Austgard Likeperson 93811718
Mona Preus Likeperson 98038050
Ragnhild Margit Røed Likeperson 41627886
Torill Paulsen Likeperson 45452189
Wencke Krüger Kasserer og Likeperson 48284883
Aase Wallin Rud Likeperson 48054474