Brystkreftforeningen Vestfold

Brystkreftforeningen Vestfold
Brystkreftforeningen Vestfold

Brystkreftforeningen Vestfold er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Astrid Langeby Kolbekk Lokallagsleder og Likeperson 92 21 14 14
Hilde Bjørgum Klungseth Nestleder 95012823
Wencke Krüger Kasserer 48 28 48 83
Liv Braastad Johansen Sekretær 91 85 49 30

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Randi Sjulstad Jahnsen Likepersonsleder 91 81 31 48
Astrid Langeby Kolbekk Lokallagsleder og Likeperson 92 21 14 14
Ellen Kultorp Likeperson 92 86 24 19
Eva Dagny Stærfelt Likeperson 91 11 72 17
Grete Bergsholm Likeperson 93 42 86 78
Kari Røsok Darup Likeperson 91 33 98 89
Line Cecilie Austgard Likeperson 93 81 17 18
Mona Preus Likeperson 98 03 80 50
Ragnhild Margit Røed Likeperson 41 62 78 86
Torill Paulsen Likeperson 45 45 21 89
Aase Wallin Rud Likeperson 48 05 44 74