Brystkreftforeningen Vestfold

Brystkreftforeningen Vestfold
Brystkreftforeningen Vestfold

Brystkreftforeningen Vestfold er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Astrid Langeby Kolbekk Lokallagsleder og Likeperson 92211414
Hanne Ottoson Fungerende nestleder 45636531
Pia Lindberg Kasserer 90781077
Liv Braastad Johansen Sekretær 91854930

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Randi Sjulstad Jahnsen Likepersonsleder 91813148
Astrid Langeby Kolbekk Lokallagsleder og Likeperson 92211414
Bente Michelsen Likeperson 47368919
Ellen Kultorp Likeperson 92862419
Kari Røsok Darup Likeperson 91339889
Mona Preus Likeperson 98038050
Ragnhild Margit Røed Likeperson 41627886
Torill Paulsen Likeperson 45452189
Wencke Krüger Likeperson 48284883