Brystkreftforeningen Indre Østfold

Indre Østfold
Foto Jens Chr. Strandos

Brystkreftforeningen Indre Østfold er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Agnete Traaseth Sætra Lokallagsleder og Likeperson 93 23 89 18
Vigdis Sammerud Nestleder og Likeperson 99 79 55 16
Solveig Lytomt Kasserer 41 10 14 88
Lisbeth Madsen Sekretær 90 17 15 47

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Agnete Traaseth Sætra Lokallagsleder og Likeperson 93 23 89 18
Elisabeth Stub Christiansen Likeperson 93 40 73 33
Kari Dahl Likeperson 95 21 63 07
Vigdis Sammerud Nestleder og Likeperson 99 79 55 16