Brystkreftforeningen Indre Østfold

Indre Østfold
Foto Jens Chr. Strandos

Brystkreftforeningen Indre Østfold er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Agnete Traaseth Sætra Lokallagsleder og Likeperson 93238918
Vigdis Sammerud Nestleder og Likeperson 99795516
Solveig Lytomt Kasserer 41101488
Lisbeth Madsen Sekretær 90171547

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Agnete Traaseth Sætra Lokallagsleder og Likeperson 93238918
Elisabeth Stub Christiansen Likeperson 93407333
Kari Dahl Likeperson 95216307
Vigdis Sammerud Nestleder og Likeperson 99795516