Brystkreftforeningen Sarpsborg-Fredrikstad og Halden

Sarpsborg, Fredrikstad og Halden
Foto Sten Helberg

Brystkreftforeningen Sarpsborg, Fredrikstad og Halden er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gerd Unni Hansen Lokallagsleder og Likeperson 46 91 76 11
Mette Torp Nestleder og Likeperson 46 19 57 21
Vanja Svensen Kasserer 47441766
Anita Andersen Sekretær 97955107

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Alice Berger Likeperson 48 47 29 53
Anette Nordby Strømnes Likeperson 48 20 90 99
Gerd Unni Hansen Lokallagsleder og Likeperson 46 91 76 11
Hilde Andersen Likeperson 41 90 15 12 / 94 82 44 95
Ingunn Lieng Likeperson 95 79 83 89
Malgorzata Johansen Likeperson 95817671
Mette Torp Nestleder og Likeperson 46 19 57 21
Sissel Karine Larsen Likeperson 90637743
Wenche Iren Fredriksen delås Likeperson 47372117
Åse Grete Lund Likeperson 91 68 50 68