Brystkreftforeningen Sarpsborg-Fredrikstad og Halden

Sarpsborg, Fredrikstad og Halden
Foto Sten Helberg

Brystkreftforeningen Sarpsborg, Fredrikstad og Halden er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for bryskreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Gerd Unni Hansen Lokallagsleder og Likeperson 46 91 76 11
Mette Torp Nestleder og Likeperson 46 19 57 21
Lene Sogn Hansen Kasserer og Likeperson 95 72 84 00
Alice Berger Sekretær og Likeperson 48 47 29 53

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Alice Berger Sekretær og Likeperson 48 47 29 53
Anette Nordby Strømnes Likeperson 48 20 90 99
Ann Kathrine Lund Likeperson 48 26 12 99
Gerd Unni Hansen Lokallagsleder og Likeperson 46 91 76 11
Hilde Andersen Likeperson 41 90 15 12 / 94 82 44 95
Ingunn Lieng Likeperson 95 79 83 89
Lene Sogn Hansen Kasserer og Likeperson 95 72 84 00
Mette Torp Nestleder og Likeperson 46 19 57 21
Sandra Marie Gärtner Likeperson 99 35 79 77
Wenche Simensen Likeperson 90 22 66 89
Åse Grete Lund Likeperson 91 68 50 68