Brystkreftforeningen Sarpsborg-Fredrikstad og Halden

Sarpsborg, Fredrikstad og Halden
Foto Sten Helberg

Brystkreftforeningen Sarpsborg, Fredrikstad og Halden er en av 54 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Vi har også likepersoner dersom du trenger noen å snakke med.

Styret i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Shera Anjaria Lokallagsleder og Likeperson 90855004
Lise Ovidia Hollung Nestleder og Likeperson 92443948
Gerd Unni Hansen Kasserer og likeperson 46917611
Anita Andersen Sekretær og Likeperson 97955107

Likepersoner i foreningen

Navn Tittel Mobil E-post
Anita Andersen Sekretær og Likeperson 97955107
Anne-Lisbeth Ruud Likeperson 95794956
Eva Handelsby Talberg Likeperson 48154289
Gerd Unni Hansen Kasserer og likeperson 46917611
Hilde Andersen Likeperson 41901512
Hilde Gunn Halvorsen Likeperson 92227590
Kari Næss Omvik Likeperson 92240314
Lise Ovidia Hollung Nestleder og Likeperson 92443948
Małgorzata Rudnicka Johansen Likeperson 95817671
Mette Torp Likeperson 46195721
Shera Anjaria Lokallagsleder og Likeperson 90855004
Sissel Karine Larsen Likeperson 90637743
Wenche Iren Fredriksen Delås Likeperson 47372117
Åse Grete Lund Likeperson 91685068