Tekst: Redaksjonen
Foto: Erik Thallaug

Det var Healthtalk.no som meldte dette fredag morgen.

Nettstedet har intervjuet Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest, som er tilfreds med at Beslutningsforum har landet en avtale med legemiddelfirmaet, og dermed kan innføre dette legemiddelet til behandling av brystkreft i andrelinje der pasienten har inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft.

BLI MEDLEM

Til Healthtalk sier lederen av Beslutningsforum at da Enhertu-behandlingen var oppe i Beslutningsforum 22. november i fjor var det som tredjelinjebehandling. På det beslutningstidspunktet var det ikke dokumentert at Enhertu virket bedre enn eksisterende behandling, som var mye rimeligere - og det ble derfor ikke innført.

– Grunnen til ekstramøtet var at saken nesten var i mål ved forrige Beslutningsforum 18. oktober. Når det nå kom en avtale på plass så raskt etter forrige møte, ville vi behandle den med en gang, slik at pasientene får tilgang til behandlingen så raskt som mulig, uttaler Inger Cathrine Bryne til nettstedet

– På overtid!

– Vi er selvsagt utrolig glade for denne nyheten, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

Samtidig legger hun ikke skjul på at Brystkreftforeningen mener godkjenningen kommer alt for sent.

– Brystkreftpasienter i Norge har ventet på Enhertu i evigheter. Vi forstår ikke hvorfor Beslutningsforum måtte vente så lenge på å godkjenne en behandling som har hatt dokumentert god effekt på pasienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft. Private norske aktører har jo tilbudt Enhertu i lang tid allerede, understreker hun. 

Hun synes det er uholdbart at vi har måttet vente så lenge på godkjenning av ny behandling.

– Dette er mødre og døtre som har en uhelbredelig sykdom og som ikke har tid til å vente! En uskyldig tredjepart, pasientene, må lide som følge av tautrekkingen mellom Beslutningsforum og legemiddelselskapene, sier Utne.

Les kronikk om Enhertu og tautrekking her

Forsker

Overlege og kreftspesialist Olav Engebråten var skuffet, men ikke overrasket da Beslutningsforum for nye metoder ikke godkjente legemiddelet Enhertu 22. november i fjor. 

Les artikkelen her

 

Fakta

 
  • Enhertu: Legemiddelkonjugatet trastuzumabderukstekan (Enhertu) er en behandlingsmetode for inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft. Metastatisk brystkreft er brystkreft med fjernspredning.
  • Beslutningsforum for nye metoder: Er knyttet til innføring av nye legemidler, som ofte kan være svært dyre. Før sakene tas til behandling i Beslutningsforum, er de vurdert av Bestillerforum RHF. Ordningen ble innført i 2013.
  • Bestillerforum: Avgjør hvilke nye undersøkelses- og behandlingsmetoder som skal vurderes nærmere for eventuell innføring som rutinemessig behandling på nasjonalt nivå i den norske spesialisthelsetjenesten.

(Kilde: Store Norske Leksikon og Dagens Medisin)​​​​​​​