Tekst: Redaksjonen
Foto: Erik Thallaug/Fotofolk

– Jeg er så hoppende glad, på vegne av alle som lever med metastatisk brystkreft. Vi har lenge vært opptatt av Enhertus effekt på alle som lever med HER2-positiv brystkreft. Nå som forskning viser at medikamentet også virker på brystkreftpasienter med lavt HER2-avtrykk, betyr det at veldig mange flere vil kunne ha effekt av denne behandlingen, sier en fornøyd styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

Forlenget levetid 

Hun peker på særlig tre ting som er verdt å merke seg. 

– Det er utrolig gledelig at Enhertu-studien viser at levetiden forlenges med gjennomsnittlig 6 måneder for brystkreftpasienter som mottar denne behandlingen. Dette er median overlevelsestid, så i realiteten betyr det at mange får levetiden sin forlenget med mer enn 6 måneder. Dette er uvurderlige måneder når man lever med metastatisk brystkreft, sier Harris Utne. 

Aktuell for de aller fleste

De nye forskningsresultatene viser at Enhertu også har effekt på brystkreftpasienter der HER2-uttrykket er lavt, skriver Dagens Medisin.

– Dette betyr at veldig mange flere brystkreftpasienter vil ha nytte av behandlingen. Til nå har det bare vært lovende resultater med behandling for de som har HER2-positiv brystkreft, og dette utgjør kun 10 til 20 prosent av pasientene med brystkreft med spredning. Forhåpentligvis vil Enhertu nå kunne være aktuell for de aller fleste som lever med metastatisk brystkreft, forteller Harris Utne. 

BLI MEDLEM

Hun synes også det er flott at denne behandlingen gir færre bivirkninger. Kreftforsker Hans Petter Eikesdal var til stede på kreftkongressen ASCO i helgen, og uttalte til Dagens Medisin at dette er en behandling med relativt få bivirkninger. Det er noen som får kvalme, og noen som får en slags lungebetennelse, pneumonitt.

Tar i bruk behandlingen nå

Onkolog ved Kreftklinikken AS, Marius Normann, uttalte til Dagens Medisin at de vil ta i bruk behandlingen umiddelbart. Han pekte på de ferske dataene fra kongressen som viser at pasientene fikk i snitt litt over seks måneder forlenget levetid, og sa at dette er siste linje behandling, og derfor ganske så imponerende.

Enhertu (trastuzumab deuxtecan) er ennå ikke blitt godkjent av Beslutningsforum for nye metoder, og foreløpig er det kun mulig å motta denne behandlingen gjennom private helseaktører i Norge. Da medikamentet skulle vurderes i Beslutningsforum i november 2021 for behandling av pasienter med HER2-positiv brystkreft, var det mange som ble svært overrasket og skuffet over avslaget. I Sverige derimot får denne pasientgruppen Enhertu gjennom det offentlige helsevesenet.

Utålmodig og frustrert

– Vi håper at disse nye forskningsfunnene får fart på behandlingstiden i Beslutningsforum. Nå er vi skikkelig lei av å vente og oppfordrer Nye Metoder til å godkjenne Enhertu så fort som mulig. Jeg er så frustrert og fortvilet. Hvor mange ganger må vi gjenta budskapet? Det er så mye som står på spill, og våre mødre, døtre, tanter og venninner har ikke tid til å vente, sier Harris Utne og sukker.