Ordningen med å inkludere medlemmer opptil 45 år er et prøveprosjekt frem mot Landsmøtet 2018.

Rent praktisk innebærer denne endringen blant annet at medlemmer til og med 45 år inviteres til landssamlinger.

Kontakt med andre unge

Brystkreftforeningen Under 40, nå 45, er en egen gruppe for yngre medlemmer i foreningen. Gruppen ble opprettet i 1994, og hadde lenge navnet «Kontaktgruppen». 

Brystkreftforeningen under 45 skal gjøre det lettere å finne andre unge som også er berørt av brystkreft. 

Det skjer hovedsakelig gjennom landssamlinger med fagforedrag og sosialt fellesskap, samt en svært aktiv Facebook-gruppe. Gruppen er landsdekkende.

Lokal aktivitet

Brystkreftforeningen under 45 har et eget styre. Styret velges på landssamlingen.

Unge medlemmer i Brystkreftforeningen er også tilknyttet sin nærmeste lokalforening, og er velkomne til å delta i aktiviteter der.

Ta en titt i vår aktivitetskalender for å finne ut hva som skjer i ditt område.