Brystkreftforeningen under 45 er for Brystkreftforeningens yngre medlemmer. Gjennom gruppen kan du komme i kontakt med andre unge som også er berørt av brystkreft.

Å være ung med brystkreft som en del av livet, kan gi andre utfordringer enn hos eldre berørt av brystkreft. Derfor kan det være godt å møte andre unge å dele erfaringer med. 

Vi vet også at det er færre unge som rammes av brystkreft. Jevnaldrende som også har erfaring med brystkreft kan derfor var utfordrende å finne. Under 45 vil hjelpe deg å komme i kontakt med andre unge medlemmer i Brystkreftforeningen.

Du blir en del av Brystkreftforeningen under 45 dersom du tilhører denne aldersgruppen ved innmelding i Brystkreftforeningen.  

Landssamlinger

I slutten av september hvert år arrangerer Brystkreftforeningen under 45 en landssamling. Samlingene består av faglige foredrag, hyggelig samvær og erfaringsutveksling med likesinnede.

Den årlige landssamlingen er en unik anledning til å bli kjent med andre unge medlemmer i Brystkreftforeningen som alle er berørt av brystkreft.

Mange opplever landssamlingen som et sted hvor det er rom for alt fra tabulagte temaer til galgenhumor. Det er et sted hvor du møter forståelse og aksept, uten så mange spørsmål.

Det er stor variasjon i deltakernes bakgrunn. Noen har akkurat fått diagnosen, andre kan ha vært kreftfrie i flere år. Noen lever med metastatisk brystkreft, andre har genfeil som gir risiko brystkreft uten at de har hatt sykdommen.

I dette mangfoldet er alder og kunnskap om brystkreft fellesnevnerne.

Flere har uttalt at landssamlingen markerer en viktig vending; fra å ha følt seg alene som ung og brystkreftberørt, var det godt å møte andre som med tilsvarende erfaringer. Det å kunne gi, lytte, få og dele av det som er livet, er verdifullt.

Invitasjon til den årlige landssamlingen sendes ut til foreningens medlemmer på våren. Det holdes av plasser til nyopererte. 

Nyttige lenker

Under finner du lenker til nettsider som kan være nyttige for deg som er ung og brystkreftberørt. Send oss gjerne tips om flere sider.

Brystkreftforeningen - Under 45 
Brystkreftforeningen under 45s egen Facebook-gruppe.

Young Survival Coalition 
En engelskspråklig, global organisasjon for unge kvinner som er berørt av brystkreft. Siden har mye nyttig informasjon. De tilbyr også kontakt med andre, unge brystkreftberørte på tvers av landegrenser. 

Lavender Trust 
Britisk, veldedig organisasjon som samler inn penger med formål om å støtte forskning og tilby informasjon til unge kvinner berørt av brystkreft. 

UNG.nos temasider om kreft
UNG.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her kan ungdom få svare på og informasjon om ulike emner, blant annet kreft.

UngKreft 
En forening for unge kreftrammede og pårørende. 

Under 45s historie

Gruppen for Under 45 ble opprettet i 1994. Kelly Hunter, en ung kvinne som ble diagnostisert med brystkreft i en alder av 21 år, tok initiativ til å starte opp gruppen.

Hunter samarbeidet med Brystkreftforeningen og resultatet er en aktiv gruppe som fremdeles arrangerer en årlig landssamling.

På landssamlingen møtes rundt 100 av Brystkreftforeningens unge medlemmer. Samlingene består av faglige foredrag og sosialt fellesskap. 

«Ingen andre unge får brystkreft, tenkte jeg. Derfor gjorde det godt å møte noen i samme situasjon, som forsto hva jeg snakket om. I Brystkreftforeningen under 40 fant jeg jevnaldrende å identifisere meg med. Det har vært med på å gi meg selvtillit og livsmot tilbake!»

Styret i Brystkreftforeningen under 45 (valgt i september 2018)
 


Leder: 
Heidi Cicilie Rønning, Raufoss
480 47 468  /heidi-cicilie(at)hotmail.com

 

 


 

Nestleder:
Veronica Balseth, Bodø 
907 55 062 / veronica.balseth(at)gmail.com

  

Representant i Hovedstyret:
Tove Ersland Aae (også sekretær), Kristiansund
tove.aae(at)gmail.com

 

Styremedlem:
Terese Lie, Oslo (vara til Hovedstyret)
954 83 491 / terese_lie(at)hotmail.com

 

 AU Kasserer:
 Anita Üstün, Bergen
 408 43 908 / anitaustun(at)yahoo.no

Presseansvar:
Camilla Kvasnes, Erdal
camkvas(at)gmail.com

 

 Presseansvar:
Line Austgard, Horten
laustgard(at)hotmail.com

 

 


 

Styremedlem: Anette Kojedahl, Porsgrunn 
928 00 123 / gcanettegc(at)yahoo.no

 

 

 

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

Org. nr. 987 702 923

E-post: post@brystkreftforeningen.no
Telefon: 21 49 24 79