Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Illustrasjon: Kari Halvorsen, @rodfloyel
Foto: Galleri Galåen

– Hva kan være årsakene til at brystkreftpasienter får langvarig utmattelse?  

–  Det er sammensatt, og mange faktorer spiller inn. De aller fleste har utmattelse under kreftbehandling. For de fleste går det over, men rundt 30-35 prosent av brystkreftoverlevere har fortsatt utmattelse etter to år. For de som har det over tid, er det viktig å kartlegge hva som tapper energi og også erkjenne at prosessen tar tid. Videre må det være samsvar mellom eget funksjonsnivå etter behandling og kravene fra omgivelsene. Den største utfordringen er kanskje å endre kravene til seg selv, sier Frode Skanke.

Han er overlege og har jobbet 13 år med rehabilitering ved Unicare Røros Rehabilitering.

Bli medlem 

– En annen faktor handler om å kjenne på at et liv er endret. Det kan være jobbendringer, eller at samlivet skranter. Andre faktorer kan være følelsen av nederlag, eller kroppslige endringer, som at brystet er fjernet. Det er en energilekkasje å hele tiden gå og være redd for tilbakefall. Hvis tilbakefallsfrykten varer over tid og invalidiserer livet ditt, så bør du søke psykisk helsehjelp, sier han.

 

Fatigue

 
  • En subjektiv følelse av utmattelse, fysisk og mentalt. Tilstanden oppleves som en overveldende, vedvarende følelse av utmattelse som ikke står i forhold til aktivitet, og som ikke gir seg etter alminnelig hvile. 
  • 1 av 3 kreftoverlevere får en eller flere seneffekter, og 1 av 5 får alvorlige. 
  • Unicare Røros tilbyr blant annet rehabilitering til kreftpasienter med langvarig utmattelse. Har deltakerne inne i tre uker og tilbyr tverrfaglig oppfølging for å kartlegge alle faktorene som spiller inn. 
    (Kilde: Helsenorge.no og Unicare Røros

 

Tiltak som kan hjelpe

– Hvilke tiltak kan hjelpe mot kronisk trøtthet? 

– Bevegelsesglede! Forskning viser at fysisk aktivitet hjelper mot utmattelse. Fysisk aktivitet virker dessuten på psykisk helse. Kognitiv terapi kan også bedre situasjonen. Informasjon er viktig for at du ikke skal tenke at det var din feil at du fikk fatigue. Videre kan følelsen av mestring bli en motvekt mot nederlagsfølelsen, påpeker overlegen. 

Les mer om seneffekter

– Et annet tiltak er å ta tiden til hjelp? Mann

– Husk at dette tar tid, og det må omgivelsene også forstå. Du møter forventninger fra arbeidsgiver og pårørende om at det skal gå raskere over. Bruk tid på å gå tilbake i jobb. Du kan få et tilbakeslag hvis du overdriver. Start i redusert stilling og bygg opp over tid i dialog med arbeidsgiver. De forventer gjerne at du er frisk siden du er kreftfri, sier Skanke (bildet).

Anneli havnet i Fatigue-suppa

– Jeg pleier å si: «Har du tenkt over at du er enestående?» Vi er ofte flinke til å fortelle oss selv om de negative følelsene: «Jeg skulle vært raskere tilbake, jeg skulle ha vært en bedre partner, en bedre mor» osv. Snu dette til å tenke at du faktisk har vært enestående og du har klart ganske mye, tross tøff behandling. 

Lese mer? Seneffekter etter behandling av brystkreft