Tekst: Redaksjonen
Foto: Privat og Erik Thallaug/Fotofolk

Midler som Brystkreftforeningen har mottatt gjennom testamentariske gaver, skal bidra til ny og viktig forskning innen brystkreft. Beløpet på kr 7.342.105 skal gå til igangsettelse og drift av nye forskningsprosjekter innen diagnostikk, utredning eller behandling av brystkreft gjennom Norsk brystkreftgruppe (NBCG)

Bli medlem

– Det er en ære og stor glede for Norsk brystkreftgruppe å motta en slik gave fra Brystkreftforeningen. Gaven er svært kjærkommen og vil gjøre det mulig å stimulere til, igangsette og gjennomføre flere nye studier ved mange sykehus i Norge, sier Bjørn Naume, leder av NBCG.

Norsk brystkreftgruppe består av Norges fremste eksperter innenfor brystkreftfaget og er blant annet ansvarlige for Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.

– Vi vet at det kan være vanskelig å få tilfredsstillende finansiering av akademiske kliniske studier i dag. Brystkreftforeningens gave vil bidra til å endre dette, sier Naume

Effektiv brystkreftbehandling

– Forskning er avgjørende for å finne frem til nye og effektive behandlingsStyreledermetoder som øker muligheten for overlevelse og reduserer seneffektene av behandlingen. For de med metastatisk brystkreft (brystkreft med spredning) kan deltagelse i studier gi muligheter for livsforlengelse som helsevesenet ikke kan tilby enda, forteller Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen.

Hun understreker at det er flere kriterier knyttet til forskningsgaven fra Brystkreftforeningen. Blant annet må søker ha doktorgrad, klinisk forskningskompetanse og være i et forskningsmiljø. Videre skal midlene brukes til igangsetting og gjennomføring av nye kliniske studier med inklusjon av pasienter.

Støtt oss

– Vi håper og tror denne gaven vil bety en viktig forskjell i behandlingen av brystkreft og retter samtidig en takk til giverne som ønsket at deler av arven deres skulle gå til Brystkreftforeningen for å støtte viktig forskning, sier Ellen Harris Utne. 

Vi håper og tror denne gaven vil bety en viktig forskjell i behandlingen av brystkreft og retter samtidig en takk til giverne som ønsket at deler av arven skulle gå til Brystkreftforeningen.

Bjørn Naume forteller at dette er første gang Norsk brystkreftgruppe mottar testamentariske gaver til forskning.

– I 2019 mottok vi Kong Olav Vs kreftforskningspris fra Kreftforeningen, og disse midlene vil benyttes på samme måte og med samme formål som gaven fra Brystkreftforeningen, sier han.