En vanlig seneffekt er vedvarende utmattelse, men noen vil også kunne få nerveskader med nummenhetsfølelse i hender og/eller føtter, lymfødem med hevelse i armen på grunn av stråling og operasjon i armhulen, og noen svært få får hjerteproblemer.

Kvinner som har fått strålebehandling mot nedre del av halsen har økt risiko for lavt stoffskifte. Derfor anbefales det at stoffskifteprøver kontrolleres årlig  hos fastlege etter slik behandling.

Noen av seneffektene som brystkreftbehandlede kan oppleve:

 • Kronisk tretthet/fatigue rammer om lag 30 prosent av brystkreftoverlevere. Tiltak kan være tilpasset fysisk aktivitet, ulike psykologiske intervensjoner og mestringsstrategier inkludert energiøkonomisering,
 • Nerveskader (Polynevropati) kan oppleves som følelsesløshet/nummenhet, prikking, brenning, i fingre og tær, hender og/eller føtter. I noen tilfeller kan man også oppleve muskelsvakhet, ustø gange og balanseproblemer.
 • Lymfødem er væskeansamling i armen og oppstår fordi lymfedrenasjen fra brystet/armen reduseres. Dette kan behandles blant annet med strømpe og tilpassede øvelser i samråd med fysioterapeut med erfaring i lymfødembehandling.
 • Smerter i operasjonsarr, bryst og arm i noen grad rapporteres hos knapt 50% de første tre år etter behandling, men synes å avta med tiden.
 • Nedsatt skulderbevegelighet på den behandlede siden angis hos en del. Fysioterapi og tilpassede øvelser kan ha god effekt.
 • Østrogenmangel-symptomer kan innebære hetetokter og nattesvette som er vanlige bivirkninger ved kjemoterapi hos unge, og hormonbehandling rapporteres av 60–95 prosent av dem som får slik behandling. Andre plager kan være tørre slimhinner i underlivet
 • Tidlig overgangsalder. Kreftbehandling kan påvirke fertilitet negativt og gi tidlig overgangsalder.
 • Psykiske reaksjoner. Avhengig av den enkeltes situasjon vil en kreftdiagnose kunne medføre psykiske reaksjoner. Eksempler på dette er bekymring, uro, sorg, følelse av uvisshet og frykt for tilbakefall.
 • Kognitive utfordringer med en opplevelse av redusert hukommelse og konsentrasjon og ordletingsvansker rapporteres ofte etter brystkreftbehandling.
 • Seksualitet. Brystkreftbehandling kan gi nedsatt lyst både fysisk og psykisk.
 • Hjertet kan påvirkes av antistoffbehandling, cellegiftbehandling og strålebehandling, men hjertesykdom etter brystkreftbehandling er sjelden. Slik hjertesykdom kan være reversibel men ikke alltid, og det er i dag et økende fokus på oppfølging og behandling.

Om du lurer på om du har seneffekter, må du ta kontakt med din fastlege eller annen behandlende lege for oppfølging.

FÅ HJELP