En vanlig seneffekt er vedvarende utmattelse, men noen vil også kunne få nerveskader med nummenhetsfølelse i hender og/eller føtter, lymfødem med hevelse i armen på grunn av stråling og operasjon i armhulen, og noen svært få får hjerteproblemer.

Kvinner som har fått strålebehandling mot nedre del av halsen har økt risiko for lavt stoffskifte. Derfor anbefales det at stoffskifteprøver kontrolleres årlig  hos fastlege etter slik behandling.

Noen av seneffektene som brystkreftbehandlede kan oppleve:

 • Kronisk tretthet/fatigue rammer om lag 30 prosent av brystkreftoverlevere. Beskrives som en opplevelse av varig trøtthet og lavt energinivå, søvn/hvile hjelper ikke. Fatigue er gjerne sammensatt av trøtthet, lite energi, konsentrasjonsproblemer og svekkede kognitive evner som hukommelse. Fysisk aktivitet og psykologiske behandlingsformer som kognitiv terapi og stressmestring kan hjelpe på plagen.
 • Nerveskader (Polynevropati) kan oppleves som følelsesløshet/nummenhet, prikking, brenning, i fingre og tær, hender og/eller føtter. I noen tilfeller kan man også oppleve muskelsvakhet, ustø gange og balanseproblemer. Det er lite forskningsdata på området.
 • Lymfødem er hevelser og væskeansamlinger som oppstår fordi drenasjen fra lymfene reduseres. Dette kan oppstå når lymfeknuter opereres bort, eller når det gis strålebehandling på områder hvor lymfeknuter er samlet. Oppstår oftest i løpet av de første par årene etter brystkreftoperasjonen og kan behandles blant annet med strømpe og tilpassede øvelser i samråd med fysioterapeut med erfaring i lymfødembehandling. Norsk lymfødem- og lipødemforening har som målsetning å utøve rådgivende opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og deres familier. Se tilbudene her: Lymfødem 
 • Smerter i operasjonsarr, bryst og arm i noen grad rapporteres hos knapt 50% de første tre år etter behandling, men synes å avta med tiden.
 • Nedsatt skulderbevegelighet på den behandlede siden angis hos en del. Fysioterapi og tilpassede øvelser kan ha god effekt.
 • Østrogenmangel-symptomer kan være en langvarig plage for dem som står på endokrin (antihormon) behandling. Hetetokter og nattesvette er en vanlig bivirkning og regnes også som en seneffekt fordi behandlingen varer over flere år. 1 av 5 avslutter hormonbehandlingen for tidlig på grunn av sterke plager. Tørre slimhinner i underlivet kan gi smerter og sår ved samleie, nedsatt seksuell lyst og øke risikoen for urinveisinfeksjoner. Endokrin behandling kan også medføre benskjørhet. Muskelsmerter og stive ledd er en bivirkning ved bruk av aromatasehemmere (hormonbehandlingen som gis fra og med overgangsalder). Ikke-hormonelle behandlingsregimer kan forsøkes, og studier har vist at akupunktur kan ha effekt hos enkelte.
 • Tidlig overgangsalder. Kreftbehandling kan påvirke fertilitet negativt og gi tidlig overgangsalder, ofte med mer intense hetetokter og tørrhet i skjeden enn ved naturlig overgangsalder. Unge pasienter kan få tilbud om fertilitetsbevarende tiltak og unge kvinner kan få hentet ut egg eller eggstokkvev som fryses ned for eventuell senere befruktning.
 • Psykiske reaksjoner. Avhengig av den enkeltes situasjon vil en kreftdiagnose kunne medføre psykiske reaksjoner. Eksempler på dette er bekymring, uro, sorg, følelse av uvisshet og frykt for tilbakefall.
 • Kognitive utfordringer med en opplevelse av redusert hukommelse og konsentrasjon og ordletingsvansker rapporteres ofte etter brystkreftbehandling.
 • Seksualitet. Brystkreftbehandling kan gi nedsatt seksuell lyst, både fysisk og psykisk. Det kan henge sammen med andre seneffekter som hetetokter, fatigue og endret kroppsbilde, men kan også være et resultat av behandlingen i seg selv. Tørre slimhinner kan gi smerter ved samleie. Hormonfrie stikkpiller kan lindre dette, og de kjøpes reseptfritt på apotek.
 • Hjertet kan påvirkes av antistoffbehandling, cellegiftbehandling og strålebehandling, men hjertesykdom etter brystkreftbehandling er sjelden. Slik hjertesykdom kan være reversibel men ikke alltid, og det er i dag et økende fokus på oppfølging og behandling.
 • Lavt stoffskifte kan forårsakes av strålebehandling, og blant annet påvirke vekt og energinivå. Behandles med medisiner i tablettform.
 • Ny kreftsykdom: Cellegift og strålebehandling kan en sjelden gang medvirke til at en ny kreftsvulst oppstår. Pasientens genetiske egenskaper kan bidra til eller være hovedårsaken til en slik utvikling, og eksempler på dette er arvelig brystkreft og eggstokkreft.

Om du lurer på om du har seneffekter, må du ta kontakt med din fastlege eller annen behandlende lege for oppfølging.

FÅ HJELP