Foto: Gry Traaen

Beslutningsforum for nye metoder beslutter om en metode kan tas i bruk eller ikke i det offentlige helsevesenet. Beslutningene er bl.a. basert på nasjonale metodevurderinger. 

Trodelvy er tidligere godkjent for pasienter med inoperabel eller metastatisk trippel negativ brystkreft. Men nå skal det avgjøres om pasienter med inoperabel eller metastatisk hormonreseptor positiv, HER2-negativ brystkreft, også skal tilbys Trodelvy som behandling. 

Målrettet og livsforlengende

Brystkreftpasienter som lever med inoperabel eller metastatisk brystkreft har dessverre få behandlingsalternativer, og derfor har Brystkreftforeningen store forventninger til at de som lever med kronisk brystkreft skal få flere målrettede og livsforlengende behandlingsalternativer. 

Bli medlem

– Det er avgjørende at Trodelvy blir godkjent for bruk i det offentlige helsevesenet. For øyeblikket er behandlingen kun tilgjengelig privat for brystkreftpasienter med metastatisk hormonreseptor positiv, HER2-negativ brystkreft, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Astrid Langeby Kolbekk. 

Hun påpeker at dette skaper et klasseskille i helsevesenet. 

– Det er uakseptabelt at kun de med betydelig økonomisk kapasitet eller privat helseforsikring har tilgang til livsforlengende behandlinger, mens den gjennomsnittlige borgeren ikke har samme mulighet, sier styrelederen. 

Les også: – Dette har vært en tårefylt dag