Siste foredrag i vår serie for deg som er berørt av metastatisk brystkreft, handler om unge pårørende. Hvilke verktøy skal du ta i bruk i møte med barn og ungdommer som er i familie med noen som har en uhelbredelig sykdom?

Det er psykolog og spesialist i klinisk psykologi, Marianne Straume, som holder foredraget. 

Du kan lese mer og se foredraget her.