Du kan se foredraget fra 23. mars 2021 her:

Marianne Strømme er psykolog og spesialist i klinisk psykologi, og jobber ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Hun har også ansvar for familiekursene på Montebellosenteret.

I dette foredraget forteller hun om hvordan du best kan ivareta barn som er pårørende til foreldre som er uhelbredelig syke.

Fikk du ikke med deg første foredrag, som omhandlet utredning og behandling av metastatisk brystkreft? Det finner du her!

Andre foredrag, som handler om hvordan man finner den beste brystkreftbehandlingen for de som har fått en metastatisk brystkreftdiagnose, finner du her.

Tredje foredrag, som handler om hvordan man skal kommunisere med omverdenen etter å ha fått metastatisk brystkreft, finner du her.