Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Erik Thallaug/Fotofolk og privat

Enhertu innføres som «monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastaserende HER2-lav brystkreft». Her kan du lese hele referatet fra møte i Beslutningsforum

Nye metoder skriver at beslutningen «er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en metode for utredning, behandling og/eller prosedyre/organisering».

Bli medlem

Snart tom for behandlingsmuligheter

Kvinne smiler mot solaLørdag fortalte May Nilsen at dagens avgjørelse i Beslutningsforum ville bli utrolig viktig.

–  Jeg nærmer meg slutten for det de kan tilby meg i det offentlige helsevesenet. Når behandlingen jeg går på nå slutter å virke, må jeg over på privatklinikk, fortalte hun til Brystkreftforeningen. 

– Blir Enhertu godkjent, vil det lette en stor psykisk og økonomisk bør fra skuldrene mine. Jeg er snart tom for behandlingsmuligheter i det offentlige, sa hun.  

Les intervjuet: Føler at hun er altfor ung til å gi opp

Brystkreftforeningen jubler

– Dette er fantastiske nyheter. Jeg legger spesielt merke til at Beslutningsforum har valgt å sette de menneskelige konsekvensene først, og dette er noe vi har etterlyst lenge, sier Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen.

Da hun får nyheten, blir hun helt stille, før hun slipper jubelen løs.

– Nå begynner tårene å trille på meg, og dette er gledesstårer. Nyheten om dagens godkjenning er helt utrolig. Beslutningen viser at man ikke kun tenker på økonomi, sier hun.

Les mer: Godkjenningen kan skape politisk hodepine